U mag beschermde dieren en planten niet zomaar verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden. Hiervoor hebben overheden van verschillende landen regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in de CITES-overeenkomst.

Dit moet ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven.

CITES in het kort

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. U mag deze beschermde soorten namelijk niet zomaar verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden. Hiervoor gelden regels. Voor sommige soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. Momenteel hebben 181 landen zich bij de overeenkomst aangesloten. 

Voor wie?

Bijna iedereen komt bewust of onbewust wel eens in aanraking met CITES en de daarbij geldende regels. Maar lang niet iedereen weet wat deze regels inhouden, welke verplichtingen erbij horen en wat de consequenties zijn van het overtreden van de regels. Meer weten? Kijk dan voor meer informatie op pagina’s voor de verschillende doelgroepen:

Natuur- en wildlifebescherming

De doelstelling van de CITES-overeenkomst is om ervoor te zorgen dat internationale handel in wilde dieren en planten het voortbestaan van deze soorten niet bedreigd. Sommige soorten of producten van deze soorten zijn om diverse redenen erg gewild. Hier wordt veel in gehandeld. In combinatie met andere factoren zoals verlies van leefgebied, zorgt de handel ervoor dat bepaalde populaties enorm worden uitgedund en dat zelfs sommige soorten op het punt staan uit te sterven. De CITES overeenkomst probeert dit te voorkomen.
Naar schatting gaan er jaarlijks miljarden dollars om in de internationale handel in wildlife. Hierbij worden duizenden plantensoorten en diersoorten verhandeld. De handel is divers, variërend van levende dieren en planten tot een enorme hoeveelheid afgeleide producten. Voorbeelden hiervan zijn etenswaren, exotische lederwaren, houten muziek instrumenten, souvenirs en medicijnen.

Nieuwsbrief

Het laatste nieuws over CITES leest u in onze nieuwsbrief.

Service menu right