Dieren houden

geitenstal

Houdt u boerderijdieren ('productiedieren'), circusdieren, hobbydieren of huisdieren? Dan bent u verantwoordelijk voor hun welzijn en gezondheid. U moet zich bijvoorbeeld houden aan regels voor huisvesting en verzorging.

Voor bepaalde diersoorten geldt ook een registratieplicht. U registreert het dier in een centrale database en meldt daarna gebeurtenissen als geboorte, sterfte of verplaatsing. Deze registratie is belangrijk om bij een besmettelijke ziekte de dieren en hun plaats van herkomst snel te traceren.

Huisdieren houden

Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden. Sommige dieren zijn beschermd, kunnen ziektes overdragen, zijn gevaarlijk of het houden is nadelig voor hun welzijn of gezondheid. Per 1 februari 2015 trad de huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) in werking. Kijk voor meer informatie en hoe u een verzoek voor (her)beoordeling van een soort kunt indienen op de pagina Diersoorten op de huisdierenlijst.

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren? Dan houdt u zich aan de regels voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting. U registreert de locatie van waaruit u activiteiten uitoefent. De locatie waar u de activiteiten uitoefent krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Organiseert u een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden, dan meld u zich bij de NVWA.

Taakverdeling dierregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 zijn alle productschappen opgeheven. Het ministerie van Economische Zaken heeft de publieke taken overgenomen. Het gaat om taken op het gebied van dieren registreren, dierenwelzijn en dierziektepreventie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de administratieve controle en uitvoering van de taken. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) neemt de fysieke controle, toezicht en handhaving van een aantal taken voor haar rekening.

Branche-informatie voor de veehouderij vindt u op het Ondernemersplein.

Service menu right