Varkens melden

Meer artikelen
Biologische varkens buiten

Houdt u varkens? Dan meldt u alle veranderingen in het aantal varkens binnen 2 werkdagen bij een van de aangewezen databanken. U houdt een bedrijfsregister bij en zorgt ervoor dat bij ieder transport een vervoersdocument aanwezig is.

Meldt u de gegevens voorafgaand aan het transport en kunt u die melding elektronisch laten zien? Dan is een papieren vervoersdocument bij het transport niet nodig.

Alle varkens in Nederland moeten geregistreerd zijn en een oormerk dragen. Veranderingen in het aantal varkens, de verblijfplaats en de verplaatsingen in Nederland en van of naar het buitenland worden bijgehouden in een van de aangewezen databanken. Deze regels gelden ook als u één of meer varkens als hobby houdt. De geboorte van biggen wordt niet bijgehouden in één van de aangewezen databanken.

Wijziging uitvoeringsinstantie

Per 4 oktober 2015 is het I&RVL-bureau gestopt met zijn werkzaamheden. Door RVO.nl aangewezen databanken hebben de taken overgenomen.

Aangewezen databanken

De databanken die RVO.nl heeft aangewezen voor de registratie van verplaatsingen en het aanvragen van toestemmingen voor varkenstransporten zijn:

Heeft u vragen over het melden van varkens? Neemt u dan contact op met een van de aangewezen databanken.

UBN

Om meldingen te doen moet u de verblijfplaats van de dieren registreren. U krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit UBN heeft u bij al uw meldingen via een van de databanken nodig. Als u bedrijfsmatig varkens houdt en varkens aflevert heeft u ook te maken met de regels voor het verplaatsen van varkens.

Wat en wanneer melden

Houdt u 1 of meer varkens? Dan moet u alle veranderingen in het aantal varkens en de verblijfplaats binnen 2 werkdagen melden bij een van de databanken. Ook hobbyhouders, slachthuizen en verzamelplaatsen doen meldingen bij een van de databanken. U meldt alleen de aanvoer en de afvoer (ook van dode dieren). De geboorte van biggen hoeft u niet te melden bij één van de databanken.

De databank vraagt van u:

 • uw UBN (Uniek Bedrijfsnummer)
 • het UBN van het bedrijf van herkomst of bestemming
 • land van herkomst bij import en het nummer van het gezondheidscertificaat
 • land van bestemming bij export en het nummer van het gezondheidscertificaat
 • het aantal varkens
 • het soort varken (slachtvarken, vleesbig, fokzeug, fokbeer of overige slachtdier)
 • de datum van aan- of afvoer
 • het kenteken van elke vervoerseenheid

Bedrijfsregister

Al heeft u maar 1 varken voor de hobby, iedere varkenshouder houdt een bedrijfsregister bij. Daarin vermeldt u de gegevens van alle aan- en afvoer van varkens. Bij een verloren oormerk vult u het oormerknummer en de datum van verlies in. Het bedrijfsregister mag u op papier of elektronisch bijhouden. Er is geen voorgeschreven model. Het bedrijfsregister bewaart u minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Vervoersdocument

Het vervoersdocument is onderdeel van het bedrijfsregister. Vervoersdocumenten vraagt u aan bij een van de aangewezen databanken. Meldt u de gegevens voorafgaand aan het transport en kunt u dit elektronisch laten zien? Dan is een papieren vervoersdocument bij het transport niet nodig. Als u bedrijfsmatig varkens houdt en varkens aflevert heeft u ook te maken met de regels voor het verplaatsen van varkens.

Tarieven

Als u een UBN voor de diersoort varkens heeft, betaalt u een vast bedrag per locatie (UBN). Voor meldingen en transportaanvragen zijn er aparte tarieven. U ontvangt de factuur voor I&R één keer per jaar.

Sinds 1 oktober 2015 zijn de tarieven voor varkens gewijzigd. Hieronder leest u wat de oude en nieuwe tarieven zijn. Ook leest u hier hoe de berekening voor de factuur 2015 is gemaakt.

Vast tarief

Als u varkens houdt, betaalt u een vast tarief. Afhankelijk van het aantal varkens dat u houdt, betaalt u per UBN tot 1 oktober 2015:

 • Tot twintig varkens € 33,50
 • Twintig varkens en meer € 99

Voor handelaren, slachthuizen en verzamelcentra is het tarief tot 1 oktober 2015 € 99. Vanaf 1 oktober 2015 zijn de kosten voor een UBN voor de diersoort varken voor iedereen € 19 per UBN. Voor 2015 betaalt u 9 maanden het oude tarief en 3 maanden het nieuwe tarief. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Heeft u in 2015 meer dan 20 varkens gehouden dan ziet u op de factuur 9/12 x € 99 en 3/12 x € 19 staan. Het totale vaste tarief bedraagt dan € 74,25 + € 4,75 = € 79,00.

Tarieven meldingen en aangevraagde toestemmingen

U betaalt tot 1 oktober 2015 ook voor meldingen en aangevraagde toestemmingen een bedrag. Een melding kost € 0,15. Heeft u een toestemming per fax aangevraagd dan betaalt u € 3,45. Vraagt u toestemming aan via EDI, VRS of IRVL-online dan betaalt u € 1,90. Dit is niet per varken, maar per melding en per aangevraagde toestemming.

Deze tarieven zijn voorlopig. Als de gemaakte kosten voor I&R over het heffingsjaar minder zijn dan verwacht, worden de tarieven verlaagd. Zo zijn voor het heffingsjaar 2015 de variabele kosten voor een melding verlaagd. De kosten voor een aangevraagde toestemming blijven gelijk. De definitieve tarieven ziet op u op de jaarlijkse factuur.

Vanaf 1 oktober 2015 gelden er andere tarieven voor I&R Varken en Varkensleveringen. Het tarief van € 0,20 voor een melding vervalt en de andere tarieven wijzigen.

De tarieven vanaf 1 oktober 2015 zijn:

 • per aangevraagde toestemming: € 2,50
 • te late melding door varkenshouder: € 1,08
 • herstel of intrekken van een melding door varkenshouder: € 1,08

De tarieven voor meldingen, die door ons zijn geplaatst, ingetrokken of hersteld zijn:

 • zonder aanvullend onderzoek: € 16,84
 • met aanvullend onderzoek: € 27,91

Voor het heffingsjaar 2015 worden de tarieven voor te late, herstelde en ingetrokken meldingen nog niet in rekening gebracht. Ook de meldingen die door ons zijn geplaatst worden voor 2015 nog niet gefactureerd.

Waarom varkens registreren

Dieren worden gehouden om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor de productie of als hobby. Dat kunnen veel dieren tegelijk zijn of misschien maar een paar. Bij dierziektecrises of problemen voor de volksgezondheid moet er snel worden gehandeld. Daarom is er regelgeving voor de identificatie en registratie van bepaalde dieren. Deze regelgeving geldt voor runderen, schapen, geiten, varkens en honden.

Toezicht

De overheid scherpt op verzoek van de betrokken sectororganisaties het toezicht op naleving van de regels verder aan. Wij bewaken samen met de aangewezen databanken de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Bij de uitvoering hiervan werken wij nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Als houder van varkens blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het juist, volledig en op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens van uw bedrijf.

Service menu right