Regeling granen

Meer artikelen
Granen

Granen zijn een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening in de Europese Unie (EU). Er zijn regels voor in- en uitvoer van granen om vraag en aanbod in evenwicht te houden.

Dagelijkse invoer met volledig douanerecht

Als u granen invoert vanuit een niet EU-land, moet u invoeraangifte doen bij de douane. U heeft geen invoercertificaat nodig.

Bij uw invoeraangifte betaalt u een douanerecht, ook wel invoerrecht genoemd. In de graansector heeft u te maken met vaste invoerrechten en variabele invoerrechten. Kijk op de website van de douane voor de tarieven van de vaste invoerrechten. Deze rechten zijn van toepassing als er geen lagere variabele invoerrechten of tariefcontingenten zijn. Variabele invoerrechten worden berekend op basis van handelsprijzen. U vindt een overzicht op de pagina Marktinformatie granen.

Tariefcontingenten

Naast de mogelijkheid om granen in te voeren met een volledig douanerecht, kunt u ook gebruikmaken van tariefcontingenten. Hierbij heeft de Europese Commissie met een aantal landen een vastgestelde hoeveelheid afgesproken. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen invoerrechten. Bij de invoer via een tariefcontingent dat wordt beheerd door RVO.nl heeft u wel een invoercertificaat nodig.

Voorwaarden deelname

Tariefcontingenten beheerd door RVO.nl

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat u mag aanvragen. Die voorwaarden zijn:

 • U levert een uittreksel van de Kamer van Koophandel in.
 • Bij de eerste aanvraag in een contingentjaar toont u aan dat u in granen handelt met derde landen in een periode van 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag én 12 maanden daaraan voorafgaand. Die handelsactiviteit kunt u alleen aantonen met douanedocumenten.
 • U mag alleen aanvragen in de lidstaat waarin u gevestigd bent.
 • U heeft een btw-registratie.
 • U heeft een EORI-nummer.

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen niet aanvragen.

Als de beschikbare hoeveelheid op is, kunt u geen aanvragen meer indienen. U betaalt weer het volledig douanerecht.

Referentie aantonen

U moet een handelsactiviteit met derde landen aantonen in granen. In het Overzicht granen marktordening (pdf) vindt u de producten waarmee u de handelsactiviteit mag aantonen

Tariefcontingenten beheerd door douane

Bij deze contingenten is ook een bepaalde hoeveelheid afgesproken. Aanvragen worden behandeld volgens de methode first come, first served. Vul bij uw invoeraangifte het contingentnummer in als u deze contingenten wilt gebruiken. Zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van het verlaagd douanerecht. Als die hoeveelheid op is, betaalt u weer het volledig douanerecht. U kunt de benutting van de tariefcontingenten controleren.

Vanaf 6 november 2016 heeft u voor deze contingenten geen invoercertificaat meer nodig. Voor bepaalde contingenten is een oorsprongsdocument of kwaliteitscertificaat mogelijk wel vereist. U kunt mogelijkheden op invoer met een verlaagde invoerheffing opzoeken via de Market Acces Database.

Aanvragen

Wilt u een invoercertificaat aanvragen voor een tariefcontingent dat wordt beheerd door RVO.nl? Dan kunt u elke week, uiterlijk vrijdag om 13.00 uur, een aanvraag indienen.

De tariefcontingenten voor granen die worden beheerd door RVO.nl zijn:

 • Invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit
 • Invoer van gerst
 • Invoer van mais
 • Invoer uit Oekraïne

Op de pagina Aanvraagperiodes vindt u de aanvraagperiodes van deze regelingen.

Meer informatie

In de Basisregeling invoer granen (pdf) vindt u informatie over:

 • Berekenen en vaststellen van de invoerrechten
 • Tariefcontingenten en invoer met bijzonder tarief. Dit geldt voor: zachte tarwe van midden en lage kwaliteit; gerst; maïs; zachte tarwe van hoge kwaliteit; durumtarwe
 • Procedure bij invoer uit derde landen. Voor sommige producten is ook een invoercertificaat nodig.

Verordening 1067/2008 Invoer zachte tarwe van midden en lage kwaliteit
Verordening 2305/2003 Invoer gerst
Verordening 969/2006 Invoer mais
Verordening 2015/2081 Invoer granen uit Oekraïne

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de sector granen? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de RSS-tips

Downloads:

Service menu right