Regeling granen

Meer artikelen
Granen

Granen zijn een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening in de Europese Unie (EU). Er zijn regels voor in- en uitvoer van granen om vraag en aanbod in evenwicht te houden.

Dagelijkse invoer met volledig douanerecht

Certificaatplicht

Als u granen invoert vanuit een niet EU-land, moet u invoeraangifte doen bij de douane. Daarnaast heeft u een invoercertificaat nodig, ook als u geen gebruik maakt van een tariefcontingent. Het invoercertificaat geeft u het recht op invoer. U betaalt dan het volledig douanerecht. Dit invoercertificaat kunt u elke werkdag bij RVO.nl aanvragen.

In het Overzicht Graanproducten certificaatplicht (pdf) vindt u voor welke graanproducten de certificaatplicht geldt.

Invoerrechten

Bij uw invoeraangifte betaalt u een douanerecht, ook wel invoerrecht genoemd. In de graansector heeft u te maken met vaste invoerrechten en variabele invoerrechten. Kijk op de website van de douane voor de tarieven van de vaste invoerrechten. Deze rechten zijn van toepassing als er geen lagere variabele invoerrechten of tariefcontingenten zijn. Variabele invoerrechten worden berekend op basis van handelsprijzen. U vindt een overzicht op de pagina van Marktinformatie granen.

Tariefcontingenten

Naast de mogelijkheid om granen in te voeren met een volledig douanerecht, kunt u ook gebruikmaken van tariefcontingenten. Hierbij heeft de Europese Commissie met een aantal landen een vastgestelde hoeveelheid afgesproken. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen invoerrechten. Bij de invoer via een tariefcontingent heeft u ook een invoercertificaat nodig.

Invoer met bijzonder douanerecht

Bij invoer met een bijzonder douanerecht is de invoer niet gebonden aan een bepaalde hoeveelheid. Vaak zijn er wel bijzondere bepalingen, zoals kwaliteitseisen.

Voorwaarden deelname

Tariefcontingenten beheerd door RVO.nl

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat u mag aanvragen. Die voorwaarden zijn:

 • U levert een uittreksel van de Kamer van Koophandel in.
 • Bij de eerste aanvraag in een contingentjaar moet u een handelsactiviteit met derde landen in granen aantonen in een periode van:
  - 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag én
  - 12 maanden daaraan voorafgaand.
  Die handelsactiviteit kunt u alleen aantonen met douanedocumenten
 • U mag alleen aanvragen in de lidstaat waarin u gevestigd bent.
 • U moet een btw-registratie hebben.
 • Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen niet aanvragen.

Als de beschikbare hoeveelheid op is, kunt u geen aanvragen meer indienen. U betaalt weer het volledig douanerecht.

Referentie aantonen

U moet een handelsactiviteit met derde landen aantonen in granen. In het Overzicht Graanproducten certificaatplicht (pdf) vindt u de producten waarmee u de handelsactiviteit mag aantonen

Tariefcontingenten beheerd door douane

Bij deze contingenten is ook een bepaalde hoeveelheid afgesproken. Aanvragen worden behandeld volgens de methode first come, first served. Vul bij uw invoeraangifte het contingentnummer in als u deze contingenten wilt gebruiken. Zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van het verlaagd douanerecht. Als die hoeveelheid op is, betaalt u weer het volledig douanerecht. U kunt de benutting van de tariefcontingenten controleren.

Ook bij deze tariefcontingenten heeft u een invoercertificaat nodig. U kunt deze aanvragen in alle lidstaten van de EU. U hoeft voor de aanvraag hiervan niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Als u in Nederland aanvraagt, moet u wel geregistreerd staan bij de afdeling Marktordening van RVO.nl. Bent u daar nog niet bekend? Dien dan een verzoek in via basisregistratie@rvo.nl en lever een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een btw-registratie in. Bent u eenmaal geregistreerd, dan kunt u elke werkdag een aanvraag voor een invoercertificaat indienen. Dient u de aanvraag correct ingevuld in om uiterlijk 13.00 uur en is er voldoende zekerheid gesteld? Dan geven wij het certificaat dezelfde dag af.

Oorsprong aantonen

Naast het invoercertificaat heeft u vaak een document nodig waarmee u de oorsprong van de goederen aantoont. Meestal is dat een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 (EUR.1 certificaat). Soms wordt er een certificaat van oorsprong formulier A of een factuurverklaring voorgeschreven. Vermeld bij uw invoeraangifte het nummer van het invoercertificaat en het nummer van het bewijs van oorsprong.

Invoer met  bijzonder douanerecht

Ook bij deze invoer heeft u altijd een invoercertificaat nodig. Deze kunt u aanvragen in alle lidstaten van de EU. U hoeft voor de aanvraag hiervan niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Als u in Nederland aanvraagt, moet u wel geregistreerd staan bij de afdeling Marktordening. Bent u daar nog niet bekend? Dien dan een verzoek in via basisregistratie@rvo.nl en lever een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een btw-registratie in. Bent u eenmaal geregistreerd, dan kunt u elke werkdag een aanvraag voor een invoercertificaat indienen. Dient u de aanvraag correct ingevuld in om uiterlijk 13.00 uur en is er voldoende zekerheid gesteld? Dan geven wij het certificaat dezelfde dag af.

Oorsprong aantonen

Bij sommige invoermogelijkheden moet u de oorsprong aantonen. Dat kan met een EUR-1 certificaat, maar ook met een Certificaat van oorsprong. Dat is afhankelijk van de regeling.

Aanvragen

Wilt u een invoercertificaat aanvragen voor een tariefcontingent dat wordt beheerd door RVO.nl? Dan kunt u elke week, uiterlijk vrijdag om 13.00 uur, een aanvraag indienen. Voor alle overige invoer in de sector granen, kunt u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen.

De tariefcontingenten voor granen die worden beheerd door RVO.nl zijn:

 • Invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit
 • Invoer van gerst
 • Invoer van mais
 • Invoer uit Oekraïne
Op de pagina aanvraagperiodes vindt u de aanvraagperiodes van deze regelingen. Als u een invoercertificaat wilt aanvragen, kunt u gebruikmaken van het formulier op mijn.rvo.nl.

Meer informatie

In de Basisregeling invoer granen vindt u informatie over:

 • Berekenen en vaststellen van de invoerrechten
 • Tariefcontingenten en invoer met bijzonder tarief. Dit geldt voor: zachte tarwe van midden en lage kwaliteit; gerst; maïs; zachte tarwe van hoge kwaliteit; durumtarwe
 • Procedure bij invoer uit derde landen. Voor sommige producten is ook een invoercertificaat nodig.

Verordening 1067/2008 Invoer zachte tarwe van midden en lage kwaliteit
Verordening 2305/2003 Invoer gerst
 Verordening 969/2006 Invoer mais
 Verordening 2015/2081 Invoer granen uit Oekraïne

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de sector granen? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de RSS-tips

Downloads:

Service menu right