Samenwerkingsverbanden in de land- en tuinbouwsector

Meer artikelen
Basisregeling BOs, POs en VVs

In diverse agrarische sectoren is het mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan, om zo gezamenlijk te kunnen optreden of subsidie aan te vragen.

Samenwerkingsverbanden, producentenorganisaties (PO’s), Unies van Producentenorganisaties (UPO’s) en brancheorganisaties (BO’s) zijn mogelijk in alle landbouwsectoren. Op onderliggende pagina's beschrijven we de regels om tot erkenning als PO of BO te komen en wat de rechten en verplichtingen van deze organisaties zijn.

Voor producentenorganisaties (PO's) in de sector groenten en fruit gelden sterk afwijkende regels. In deze sector gelden zwaardere erkenningeisen omdat PO’s in deze sector in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidieregelingen.

Opdrachtgever

In Nederland is het Ministerie van Economische Zaken belast met de erkenning van PO’s, UPO’s, BO’s en het Verbindend Verklaren van voorschriften (VV’s). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert deze taken (deels) voor het Ministerie uit.

Service menu right