Pachten en verpachten

Meer artikelen
landschap

Als u (de verpachter) grond of gebouwen voor de landbouw in gebruik geeft aan een ander (de pachter), waarvoor hij een tegenprestatie moet voldoen, dan heet dat pacht.

Als u een stuk land groter dan 1 ha of gebouw pacht of verpacht, moet u een pachtovereenkomst opstellen en indienen. Dit doet u bij RVO.nl. De grondkamer toetst vervolgens de pachtovereenkomsten aan geldende wet- en regelgeving.

Er zijn verschillende vormen van pacht, elk met eigen regels. De pachtwet valt sinds 2007 voor een groot deel onder het Burgerlijk Wetboek. Pachtnormen worden jaarlijks aangepast.

Pachtovereenkomsten insturen

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter: digitaal

Een pachtovereenkomst voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter stuurt u digitaal in. Vul daarvoor de digitale overeenkomst in bij Pachten en verpachten op mijn.rvo.nl, onder Direct regelen.

Andere pachtvormen: schriftelijk

Alle andere pachtvormen stuurt u schriftelijk in. U vindt de modelovereenkomsten bij Pachten en verpachten op mijn.rvo.nl, onder Formulieren, voor:

  • Reguliere pacht voor los land
  • Reguliere pacht voor hoeves
  • Geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar

U mag ook zelf een overeenkomst opstellen en insturen. Vul dan wel alle benodigde gegevens in die staan bij de betreffende pachtvorm op de pagina Pachten en verpachten op mijn.rvo.nl.

Pachter en verpachter

Zoals gezegd betekent pacht dat iemand grond of gebouwen in gebruik geeft aan iemand anders. Deze gebruikt de objecten voor bedrijfsmatige landbouw. De gebruiker levert daarvoor een tegenprestatie, meestal een geldbedrag. Degene die het in gebruik geeft is de verpachter, degene die het in gebruik neemt de pachter. Pacht bij landbouw houdt in:

  • akkerbouw;
  • weidebouw;
  • pluimveehouderij;
  • veehouderij;
  • tuinbouw (inclusief fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen);
  • de teelt van griendhout en riet en elke andere vorm van bodemcultuur.

Bent u een dergelijke overeenkomst aangegaan en is daarin bijvoorbeeld sprake van huur, dan geldt dat volgens het Burgerlijk wetboek als pacht. Bosbouw valt hier niet onder.

Service menu right