Menu Zoeken

Duurzame energie opwekken

Duurzame energie opwekken
Hoe regel je vergunningen, financiering en plaatsing van een bioenergie-installatie? Of een windmolen? Met kennis, netwerken, financiering, en innovatie ondersteunen we nu bij duurzame energie-oplossingen in de praktijk. Zo komen er zonnepanelen op huizen. Agrariërs plaatsen bioenergie-installaties. En er komen windmolens op land en op zee. Hiermee dragen we bij aan het aandeel duurzame energie in 2023 op 16% te krijgen.

Duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt ooit op èn verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.
 • Duurzame energie in Nederland (DEN)
  Duurzame energie in Nederland (DEN)

  Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) biedt uitgebreide kennis en informatie over duurzame-energietechnieken: Bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en...

 • Windenergie op land
  Windenergie op land

  Bent u betrokken bij de realisatie van windenergie? Dan vindt u hier alle informatie over: Verschillende projectfasen Wet- en regelgeving die speelt bij de...

 • veld met koolzaad
  Bio-energie

  Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa), bijvoorbeeld hout, snoeiafval, gft, vezels of plantaardig en dierlijk vet. Bio-energie...

 • zonneboom
  Zonne-energie

  Zonne-energie is energie van de zon die mensen zelf kunnen benutten en omzetten in stroom of warmte. Dit noemen we zonnestroom en zonnewarmte. De toepassing...

 • oppompen aardwarmte bij kwekerij
  Bodemenergie/Aardwarmte

  Bodemenergie/aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die uit de ondergrond of diepere aardlagen (> 500 meter) kan worden gewonnen voor het verwarmen en koelen...

 • Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW)
  Nationaal Expertisecentrum Warmte

  Het NEW helpt met kennis en financiering bij duurzame energietechnieken voor warmte- en koudevoorziening in bouw en industrie.

Service menu right