Bio-energie

Meer artikelen
houtchips

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa), bijvoorbeeld mest, hout, snoeiafval, gft, vezels of plantaardig en dierlijk vet. Bio-energie is hernieuwbare energie omdat de inzet van planten en bomen als brandstof netto geen CO2-emissie oplevert.

Tijdens de groei nemen planten en bomen CO2 op. Door verbranding, vergisting of vergassing van dit organische materiaal komt er net zoveel CO2 vrij als wanneer het in de natuur zou vergaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert bio-energie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voor wie?

Adviseurs, installateurs, fabrikanten, leveranciers, gemeenten en provincies vinden op deze bio-energiepagina's alles over bio-energie.

Onderwerpen

De informatie over het opwekken van bio-energie is opgedeeld in verschillende sub-pagina’s. U vindt de informatie onder biogas, biobrandstof voor vervoer, afvalverbranding, bij- en meestoken van biomassa, verbranding van biomassa en bio-energie voor huishoudens. Onder de verschillende onderwerpen vindt u informatie over beleid, techniek, wet- en regelgeving en kwaliteitsaspecten. Daarbij verwijzen wij u ook door naar andere interessante websites en downloads. Daarnaast besteden we op aparte pagina’s aandacht aan enkele algemene onderwerpen; beleid en duurzaamheid van biomassa.

Steunpunt Vergunningverlening Bio-energie

Het steunpunt biedt gemeenten, provincies en milieudiensten ondersteuning bij de behandeling van vergunningaanvragen voor bio-energie-installaties. De adviseurs zijn vergun¬ningverleners met kennis van zaken die collega’s op locatie helpen. Zij bieden ervaring gebaseerd op de praktijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is initiatiefnemer en organisator van het steunpunt. Meer informatie en contactgegevens vindt u in de download 'Steunpunt vergunningverlening Bio-energie' onderaan deze pagina.

Publicaties over bio-energie

In de bibliotheek van RVO.nl vindt diverse publicaties over bio-energie.

Service menu right