Bodemenergie/Aardwarmte

Meer artikelen
wko-pomp open

Bodemenergie/aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die uit de ondergrond of diepere aardlagen (> 500 meter) kan worden gewonnen voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

RVO.nl stimuleert het gebruik van ondiepe Bodemenergie en aardwarmte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Bodemenergie/aardwarmte is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het CBS houdt bij hoeveel Peta joule ondiepe bodemenergie en aardwarmte bijdraagt aan de energievoorziening.

Ondiepe Bodemenergie (tot 500 meter diep)

Ondiepe bodemenergie is lage temperatuur warmte (15-20°C) en koude (6-10°C) uit de bodem. De warmte en koude worden gewonnen uit en opgeslagen in aquifers (een watervoerende laag in de ondergrond, bijvoorbeeld zand). De warmte is de bron voor een warmtepomp of kan ook direct gebruikt worden, bijvoorbeeld bij een luchtvoorverwarmer. De koude kan direct worden gebruikt of met een warmtepomp voor koeling van gebouwen of processen.

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen van ondiepe bodemenergie, de belangrijkste hoofdverdeling is:

  • Open en gesloten systemen die ieder weer verschillende uitvoeringsvormen hebben, zoals doubletten, monobron, etc.
    De wet- en regelgeving voor open –en gesloten systemen verschilt.
  • Ondiepe bodemenergie wordt al vanaf circa 1990 in Nederland toegepast in de gebouwde omgeving, glastuinbouw, landbouwbedrijven en industrie. De warmte uit ondiepe bodemenergie is erkend als hernieuwbare energie in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie. Koude uit ondiepe bodemenergie is nog niet erkend als vorm van hernieuwbare energie.

De overheid stimuleert het gebruik van ondiepe bodemenergie door:

Fiscaal voordeel

  • Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor bedrijven kunt u een fiscaal voordeel krijgen als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie. EIA ondersteunt ook Warmte-koude-opslag en warmtepompen.
  • Met MIA/VAMIL krijgt u fiscaal voordeel als u investeert in milieuvriendelijke technieken. MIA/VAMIL ondersteunt Warmte-koude-opslag als onderdeel van duurzaam bouwen. U moet wel aan de criteria voldoen.

Samenwerking en Kennisuitwisseling

Aardwarmte (dieper dan 500 meter)

Aardwarmte (Geothermie) uit dieper gelegen aardlagen, wordt in Nederland gebruikt sinds 2007. De diepte van de putten varieert tussen de 3.000 - 5.000 meter. Men pompt hierbij heet water omhoog dat, afhankelijk van de diepte, tussen de 70-120°C is. Men boort twee putten: één pompt warm water omhoog en één pompt het afgekoelde water weer terug in de grond. Door de diepte van de putten zijn er meer risico’s dan bij ondiepe bodemenergie.

De overheid stimuleert het gebruik van aardwarmte:

Voor wie?

Adviseurs, architecten, leveranciers, woningcoöperaties, gemeentes, gebouwbeheerders, bouwondernemingen, projectontwikkelaars, installateurs en fabrikanten vinden op deze bodemenergie- en aardwarmtepagina’s algemene informatie. Zie daarvoor de publicaties en praktijkvoorbeelden.

Service menu right