Nationaal Expertisecentrum Warmte

Meer artikelen

NEW Verduurzaming warmtevoorziening Nationaal Expertisencentrum Warmte

Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie of agrarische sector duurzamer maken? Is in uw geval een regionale aanpak beter? U vindt op deze website informatie over technieken, tools en financiering. Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) helpt u bij het maken van een plan.

De komende jaren willen we in Nederland het aardgasgebruik en de uitstoot van CO2 verminderen. Dat noemen we de energietransitie. Burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werken hier samen aan. Het ministerie van Economische Zaken maakte hiervoor de Energieagenda.

Voor wie?

 • Iedereen die beroepsmatig werkt om de warmtevoorziening duurzamer te maken in de gebouwde omgeving, de industrie of in de agrarische sector.
 • Initiatieven die de sector overstijgen en daarom een regionale aanpak vragen.

Een CO2-arme warmtevoorziening

De totale warmtevoorziening in Nederland moet CO2-arm worden. Dit geldt voor:

 • hoge temperatuurwarmte bij industriële processen;
 • lage temperatuurwarmte warmtevraag voor verwarming van huizen, gebouwen en tuinbouwkassen.

U draagt als bedrijf bij aan een CO2-arme economie als u kiest voor een meer duurzame warmtevoorziening. Dat is goed voor uw eigen concurrentiepositie en het vermindert de totale uitstoot van CO2 in Nederland.

Waar helpt het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) u bij?

 • We helpen u in het afwegingsproces om uw warmtevoorziening te verduurzamen
 • We bieden kennis over toe te passen technieken.
 • We bieden tools aan en geven masterclasses om deze te gebruiken.
 • We geven mogelijkheden voor financiële ondersteuning.
 • We delen onze netwerken met u en makelen en schakelen daar waar gewenst.
 • We laten inspirerende ondernemers aan het woord die u succesvol voorgingen in het verduurzamen van hun warmtevoorziening.

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) biedt kennis

Het aardgasgebruik verminderen en tegelijk de warmtevoorziening verduurzamen vraagt inspanning. Daarbij is kennis nodig over:

 • de mogelijkheden van diverse duurzame warmtebronnen;
 • de besparing van warmte en koude voorziening;
 • het nuttig gebruik van overtollige warmte (restwarmte);
 • het transport van warmte (warmtenetten) en opslag van warmte;
 • de inpassing van deze mogelijkheden in de sector waar uw inspanning zich op richt;
 • achtergrondinformatie over beleid en wetgeving;
 • en interessante data en bronnen.

NEW bundelde deze informatie naar sector om u gericht te kunnen ondersteunen. Overstijgt uw initiatief een bepaalde sector? Lees dan meer over een regionale aanpak.

Gebouwde omgeving
Industriële omgeving
Agrarische omgeving
Regionale aanpak

Kom naar onze NEW masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert NEW regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

Stel uw vraag aan het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW)

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Ter inspiratie

Laat u verder inspireren door praktijkverhalen uit de diverse sectoren.

Service menu right