Lokale duurzame energiebedrijven

Meer artikelen
Windenergie op land

Het lokaal duurzame energiebedrijf (LDEB) is vaak een lokaal samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en/of lokale partijen met een publiek karakter, zoals gemeente.

Door een LDEB op te richten kan een brug geslagen worden tussen projecten en betrokkenheid van burgers en lokale partners.

Het lokaal duurzame energiebedrijf (LDEB) is een veelbelovende optie om versnelling te geven aan het produceren van duurzame energie en energiebesparing. Zo'n energiebedrijf is een zelfstandige organisatie met als doel om een of meerdere van de onderstaande activiteiten lokaal uit te voeren:

  • Productie, levering en beheer van duurzame energie in eigen regio
  • Financiering van en/of participatie in de duurzame energieprojecten
  • Energiebesparing

Service menu right