Zonne-energie

Meer artikelen
zonneboom

Zonne-energie is energie van de zon die mensen zelf kunnen benutten en omzetten in stroom of warmte. Dit noemen we zonnestroom en zonnewarmte.

De toepassing zonnestroom maakt elektriciteit die zelf gebruikt kan worden of geleverd wordt aan het elektriciteitsnet. De toepassing zonnewarmte maakt warmwater dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld douchen of ruimteverwarming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert zonne-energie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie:

U bent onderzoeker en ontwikkelaar van nieuwe technologie op dit gebied? Lees dan ook relevante informatie op de volgende websites: topsector energie, topsectoren.nl  en in de Energie-innovatiecatalogus.

Service menu right