Energie besparen

Energie besparen en duurzaam ondernemen

Bedrijven en organisaties zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor uw concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op. En een hogere leveringszekerheid, product- en productiekwaliteit en betere kwaliteitsbewaking.

Maak dus ook werk van energiebesparing!
 
Een duurzame en betrouwbare energievoorziening is van levensbelang voor de Nederlandse samenleving. Een tekort aan energie kan ernstige gevolgen hebben voor alle onderdelen van de maatschappij en de economie. Daarom voert de Rijksoverheid een actief energiebeleid en sloot het eind 2013 met ruim 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei.
 
Energiebesparing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. RVO.nl voert in opdracht van diverse ministeries het beleid uit gericht op energiebesparing om te zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energievoorziening.

Aan de slag met energiebesparing?

Service menu right