ICT & Energie

Meer artikelen
slimme meter

Tot 2020 verwacht men dat het energieverbruik van ICT per saldo daalt met 10–20%. Cloudtoepassingen en efficiëntie-verbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. Dat blijkt uit het Trendonderzoek ICT & Energie dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl.

Megatrends in de ICT, zoals meer verbonden apparaten, internet of things en meer verzameling en gebruik van data bepalen de ontwikkeling van het energieverbruik. Bij ICT gaan innovatie en duurzaamheid hand in hand: vergroenen van ICT en vergroenen mét ICT in andere sectoren, en innoveren van ICT en innoveren mét ICT. Zo is er een groot aandeel ICT in de projecten die WBSO en MIT hebben ontvangen.

Hoe kun je met ICT meer energie besparen én slimmer met energie omgaan? In het doorbraakproject Energie & ICT staat deze vraag centraal. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken werkt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aan dit project.

ICT-innovaties kunnen als enabling technology worden ingezet om in de overige sectoren tot 15% van de CO2 uitstoot te besparen (bron: Europese Commissie).
ICT is daarmee een doorsnijdend thema in ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie en concurrentiekracht en kan daarin een voortrekkers- en katalysatorrol vervullen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland draagt hierin ook bij door middel van een integrale inzet van het instrumentarium voor de sector. Maar zeker ook door bestaande oplossingen (ook in R&D-fase) en de achterliggende netwerken slim aan elkaar te koppelen en zo vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.

Energiebesparingsprogramma's

Voorbeelden van relevante (ICT-)programma's die energiebesparing (in)direct als programmadoel hebben benoemd, zijn:

Ook zijn er programma's, onderzoekinstituten en platforms als COMMIT, KWR Building Brains, IIP Duurzame ICT, ESI en Holst Centre die investeren in oplossingen voor energievraagstukken.

Service menu right