Sinds 1992 maakt de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MEE-convenant (voor ETS-bedrijven) en het MJA3-convenant (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZ bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020. Ze dragen bij aan de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord.


De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn. De resultaten tot nu toe vindt u in de resultatenbrochures.

Bedrijfsspecifieke afspraak voor MEE-bedrijven

EZ heeft met een aantal bedrijven bedrijfsspecifieke afspraken afgesloten. Deze afspraken gaan  over het nemen van energiebesparende maatregelen die verder gaan dan de afspraken in het MEE convenant. Alle informatie vindt u op bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing. Hier staat ook het rapport met informatie over het onderzoek naar de financiering daarvan.

Bespaar energie én kosten

Meerjarenafspraak of niet, het verbeteren van de energie-efficiëntie kan aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf opleveren. Vaak kunt u met kleine investeringen grote kostenbesparingen realiseren. Bijvoorbeeld door betere isolatie van warmteprocessen, optimalisatie van de persluchtinstallatie of gebruik van ledverlichting. De investeringskosten verdient u vaak binnen korte tijd terug. Onze tools bieden inzicht in de mogelijkheden.

Kennisnetwerken

Innoverende netwerken bevorderen kennisuitwisseling tussen specifieke doelgroepen en kunnen leiden tot nieuwe, innovatieve projecten. Dit kan naast commerciële voordelen ook leiden tot een aanzienlijke emissiereductie en grondstof- en energiebesparing in productieprocessen en producten. Vanuit het programma Meerjarenafspraken energie-efficiëntie ondersteunen we kennisnetwerken op diverse gebieden.

Duurzame (rest)warmte

Wilt u uw warmte- en koude voorziening verduurzamen? Dan kunt u bij het Nationaal Expertisecentrum Warmte terecht voor informatie over duurzame energiebronnen, restwarmte en warmtenetten, instrumenten, praktijkverhalen, financiële en fiscale regelingen en Green Deals.

Fiscaal voordeel voor investeringen

Als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen, kunt u rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsafstrek (MIA) kunt u een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Raadpleeg de Energielijst en Milieulijst 2016 voor de technieken die in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

LinkedIn groep Energieke Bedrijven

Bent u MJA3- of MEE-deelnemer en geïnteresseerd in energie en grondstoffen? Word dan lid van de LinkedIn groep Energieke Bedrijven van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Blijf op de hoogte van al het nieuws en doe mee aan discussies. De groep is een samenwerkingsforum waar iedere deelnemer kan lezen, plaatsen en discussiëren.

Binnen deze groep signaleren we actuele ontwikkelingen, wisselen we ideeën, vragen, kennis en ervaringen uit. We delen best practices en haalbaarheidsonderzoeken, verplichtingen en uitleg rondom convenanten. En we attenderen op interessante bijeenkomsten.

Inspiratie van andere ondernemers

Benieuwd hoe andere ondernemers het aanpakken? Maar liefst 1.111 MJA3- en MEE-bedrijven werken aan een slimmere energiehuishouding en nemen actie om duurzaam te ondernemen. Hun ideeën, successen en leerervaringen zijn te lezen in verschillende praktijkverhalen en te bekijken in korte films.

KlantContact RVO.nl

Vragen over energiebesparing of de meerjarenafspraken energie-efficiëntie? Neem contact op met KlantContact RVO.nl via het contactformulier of telefonisch via 088 042 42 42.

Service menu right