Monitoring MJA3/MEE

Meer artikelen
Onderdelen van een zandfabriek - energie-efficiëntie

Jaarlijks wordt de voortgang van de uitvoering van het MJA3- en het MEE-convenant gemonitord.

Deelnemers zijn verplicht elk jaar hun monitoringgegevens naar RVO.nl te sturen. Uit deze gegevens blijkt of zij hun doelstellingen op energiegebied realiseren.

Monitoringrapportages

Voor deelnemers aan de MJA3 en MEE gelden verschillende methodieken en protocollen voor het aanleveren van hun monitoringresultaten (zie monitoring MJA3 en monitoring MEE). RVO.nl stelt op basis van de monitoringgegevens per bedrijf een bedrijfsrapportage op. Deze verwerkt RVO.nl in een sectorrapportage die inzicht biedt in de voortgang van:

  • de uitvoering van energie-efficiëntieplannen (EEP’s);
  • de gerealiseerde energie-efficiëntieverbetering;
  • de uitvoering van het meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) van de sector;

RVO.nl gebruikt de monitoringresultaten ook voor verantwoording aan de Tweede Kamer via de jaarlijkse resultatenbrochure.

Gebruik GER-waarden

GER-waarde staat voor 'Gross Energy Requirement' (ook wel CED, Cumulative Energy Demand). Dit is de opgetelde energie-inhoud van een stof, uitgedrukt in primaire energie. Deze waarden kunnen bedrijven gebruiken bij het bepalen van de energie besparing van ketenmaatregelen. Daarnaast is de CO2-impact te bepalen, aan de hand van CO2-equivalenten. U vindt de GER-waarden database bij ‘downloads’ onderaan deze pagina.

Downloads:

Service menu right