Energie en milieu-innovaties

Sleutelen aan windmolen - duurzaam ondernemen
Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de energietransitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding. Milieu-innovaties leveren nieuwe milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen op. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt u bij de investeringen met kennis, advies, financiële regelingen en netwerken. Ontdek de mogelijkheden!

Ambities Nederland

  • In 2023 is 16% van onze energie duurzaam
  • In 2030 is de CO2-uitstoot met 40 % terugdrongen
  • In 2050 is de CO2-uitstoot met 80-95% op Europees niveau teruggedrongen

Financiering

Kennis en tools

  • Er komen meer duurzame en fluctuerende bronnen als zon en wind bij en opwekking verschuift van centraal naar decentraal. Energienetwerken moeten in de nabije toekomst een flexibele vraag en aanbod aankunnen. Dat kan met Smart Grids.
  • Elektrisch Rijden gaat in de versnelling. Elektrisch vervoer speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de transportsector en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
  • Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. Bekijk alle informatie hierover op energieneutraal bouwen.

Laat u inspireren

  • Lees de inspirerende verhalen en ervaringen van innovatieve ondernemers en hun tips aan collega-innovators? Innovators aan het woord.

Onderzoek

Alle projecten die met subsidie onderzoeks geld vanaf 2005 zijn ondersteund, kunt u vinden in de database Ondersteunde initiatieven van ondernemend Nederland. Bij afgeronde projecten kunt u het eindrapport met de resultaten vinden.  

Service menu right