Menu Zoeken

Elektrisch rijden

Meer artikelen

Elektrisch rijden is in opkomst. In 2020 wil de Rijksoverheid 200.000 elektrische auto's op de Nederlandse weg zien. Nu zijn dat er ruim 40.000, waarvan ruim 5.000 volledig elektrisch. De komende jaren wil het Rijk elektrisch rijden in de versnelling brengen.

Elektrisch rijden is een innovatie die kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voordelen van elektrisch rijden

Elektrisch vervoer vermindert schadelijke CO2-uitstoot, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat. Volgens TNO en CE Delft kan een volledig elektrische auto die op de gemiddelde Nederlandse elektriciteitsmix rijdt (opgewekt met gas, kolen en duurzame energie) voor circa 50% minder CO2-uitstoot zorgen. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot circa 3-10%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 13-38% van de kilometers volledig elektrisch is. Neemt het aandeel duurzame energie in de elektriciteitsmix toe, dan daalt de CO2-uitstoot. Bij elektriciteitsproductie uit kolen is de reductie daarentegen vrijwel nihil.

Wanneer een elektrische auto op groene stroom rijdt in plaats van stroom uit (vooral) fossiele bronnen, stoot een volledig elektrisch voertuig geen CO2 uit. Daarom is het belangrijk om elektrisch rijden aan de duurzame-energievoorziening te koppelen. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrische auto’s verminderen daarnaast de geluidsoverlast van het verkeer en zorgen voor schonere steden.

Plan van aanpak

De Rijksoverheid beschrijft in het plan van aanpak 'Elektrisch Rijden in de Versnelling' (zie downloads) welke activiteiten uitgevoerd worden om de ambitie (200.000 elektrische voertuigen in 2020) te halen. De activiteiten zijn erop gericht het verdienpotentieel en de uitrol van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur te vergroten. Ondernemers en gemeenten kunnen bij RVO.nl terecht voor praktisch advies, netwerkmogelijkheden en informatie over (financiële) ondersteuning.

Op deze website vindt u informatie over elektrisch rijden die door RVO.nl bij elkaar is gebracht. Daarnaast vindt u verwijzingen naar de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die RVO.nl biedt.

Service menu right