Menu Zoeken

Elektrisch rijden

plug-in elektrisch voertuig

Elektrisch rijden is in opkomst. In 2020 wil de Rijksoverheid 200.000 elektrische auto's op de Nederlandse weg zien. Nu zijn dat er ruim 40.000, waarvan ruim 5.000 volledig elektrisch. De komende jaren wil het Rijk elektrisch rijden in de versnelling brengen.

Elektrisch rijden is een innovatie die kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters.

Voordelen van elektrisch rijden

Elektrisch vervoer vermindert schadelijke CO2-uitstoot, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat. Vergeleken met een benzineauto stoot een elektrische auto 54% minder CO2 uit, als de auto opgeladen wordt met (de gemiddelde mix van) Nederlandse stroom.

Wanneer een elektrische auto op groene stroom rijdt in plaats van stroom uit (vooral) fossiele bronnen, stoot een volledig elektrisch voertuig geen CO2 uit. Daarom is het belangrijk om elektrisch rijden aan de duurzame-energievoorziening te koppelen. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrische auto’s verminderen daarnaast de geluidsoverlast van het verkeer en zorgen voor schonere steden.

Plan van aanpak

De Rijksoverheid beschrijft in het plan van aanpak 'Elektrisch Rijden in de Versnelling' (zie downloads) welke activiteiten uitgevoerd worden om de ambitie (200.000 elektrische voertuigen in 2020) te halen. De activiteiten zijn erop gericht het verdienpotentieel en de uitrol van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur te vergroten. Ondernemers en gemeenten kunnen bij RVO.nl terecht voor praktisch advies, netwerkmogelijkheden en informatie over (financiële) ondersteuning.

Op deze website vindt u informatie over elektrisch rijden die door RVO.nl bij elkaar is gebracht. Daarnaast vindt u verwijzingen naar de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die RVO.nl biedt.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Elektrisch rijden uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right