Menu Zoeken

Elektrisch rijden

plug-in elektrisch voertuig

Elektrisch rijden is in opkomst. In 2020 wil de rijksoverheid 200.000 elektrische auto's op de Nederlandse weg zien. Nu zijn dat er 10.000. Er moet dus nog veel gebeuren. Wat en hoe?

Elektrisch rijden moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert, de luchtkwaliteit verbetert en we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Ook vermindert elektrisch rijden de geluidsoverlast van verkeer en biedt de opkomst van elektrisch rijden het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe kansen.

Plan van aanpak  'Elektrisch Rijden in de versnelling'

De Rijksoverheid beschrijft in het plan van aanpak 'Elektrisch Rijden in de Versnelling' (zie hiervoor de bijlage) welke activiteiten er uitgevoerd worden om de ambitie te halen.

Waar staan we nu met elektrisch rijden?

Op deze site vindt u meer informatie over de huidige stand van zaken rond elektrisch rijden in Nederland:

Aan de slag met elektrisch rijden

Wanneer u zelf aan de slag wilt met elektrisch rijden vindt u hier antwoorden op praktische vragen:

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Elektrisch rijden uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download: 

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right