Elektrisch rijden

Meer artikelen
plug-in elektrisch voertuig

Elektrisch rijden is in opkomst. De komende jaren wil het Rijk elektrisch rijden in de versnelling brengen. Op dit moment rijden er ruim 90.000 elektrische auto's op de Nederlandse weg, waarvan ruim 10.000 volledig elektrisch (peildatum 1 april 2016).

Elektrisch rijden is een innovatie die kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voordelen van elektrisch rijden

Elektrisch vervoer speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de transportsector en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Volgens een Well-To-Wheel-analyse van TNO heeft een volledig elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze stroom 30% lagere CO2-uitstoot t.o.v. een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van groene stroom is een CO2-uitstoot reductie van 70% mogelijk. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot circa 15-25%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 30% van de kilometers volledig elektrisch is.

De CO2-uitstoot van de productie van groene stroom is een factor 10 lager dan de productie van grijze stroom. Wanneer een volledig elektrische auto op groene stroom rijdt, krijgt de CO2-uitstoot van productie en afdanking van het voertuig de overhand. Het is dan ook belangrijk om elektrisch rijden aan de duurzame-energievoorziening te koppelen. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrische auto’s verminderen daarnaast de geluidsoverlast van het verkeer en zorgen voor schonere steden.

Plan van aanpak

De Rijksoverheid beschrijft in het plan van aanpak 'Elektrisch Rijden in de Versnelling' (zie downloads) welke activiteiten uitgevoerd worden om de ambities te halen. De activiteiten zijn erop gericht het verdienpotentieel en de uitrol van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur te vergroten. Ondernemers en gemeenten kunnen bij RVO.nl terecht voor praktisch advies, netwerkmogelijkheden en informatie over (financiële) ondersteuning.

Evaluatie

Om elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met verschillende privaat-publieke partners het Plan van Aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling uitgevoerd (2011-2015). KWINK groep evalueerde dit plan van aanpak en deed aanbevelingen voor de toekomst in 'Terugblik en vooruitblik op het beleid voor elektrisch vervoer'.

Op deze website vindt u informatie over elektrisch rijden die door RVO.nl bij elkaar is gebracht. Daarnaast vindt u verwijzingen naar de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die RVO.nl biedt.

Downloads:

Service menu right