Menu Zoeken

Voordelen elektrisch rijden voor de economie

plug-in elektrisch voertuig

Nederland is met korte afstanden en dichtbevolkte Randstad een geschikte plek voor de eerste toepassingen van elektrisch rijden. Dit draagt bovendien bij aan de versterking van de economische positie.

Elektrisch rijden kan een belangrijke impuls vormen voor economie en werkgelegenheid in de toeleverende industrie, de ontwikkeling van batterijen, de dienstverlening en ICT en kennisinstituten.

Nieuwe kansen voor bedrijven en werkgelegenheid

Uit een verkenning is gebleken dat er inmiddels honderden arbeidsplaatsen in Amsterdam zijn ontstaan dankzij de ontwikkeling van EV. De inzet van Amsterdam op elektrisch rijden heeft een aanzuigende werking op tal van initiatieven en bedrijven.

Zo is een puur elektrisch taxibedrijf gestart, heeft Daimler-Benz Amsterdam uitgekozen om te starten met het car2go-project van 300 elektrische deelauto’s en reserveren veel automerken elektrische auto’s voor de Amsterdamse markt.

Een ander voorbeeld van wat elektrisch vervoer voor Nederland kan betekenen is is AutomotiveNL in Helmond. Hier werken bedrijven gezamenlijk aan de ontwikkeling van producten voor eletrisch vervoer en worden nieuwe voorzieningen gebouwd voor testen van elektrische auto’s bij TNO. Ook wordt er geïnvesteerd in R&D van elektrisch rijden voor zwaardere toepassingen.

Energievoorzieningszekerheid

Elektrisch rijden draagt ook bij aan de energievoorzieningszekerheid van Nederland. Ten eerste is een elektromotor efficiënter dan een verbrandingsmotor. En ten tweede draagt elektrisch rijden bij aan de transitie van fossiele brandstoffen naar (duurzame) elektriciteit. Het wegvervoer in Nederland is momenteel goed voor eenderde van de nationale oliebehoefte. Elektrificatie van het wegvervoer ontkoppelt het van specifieke aardolie gerelateerde energiedragers zoals benzine en diesel.

Op de lange termijn kunnen elektriciteitsbedrijven efficiënter omgaan met hun energie door te sturen dat de toenemende elektriciteitsvraag voor het opladen van autobatterijen met name 's nachts plaatsvindt.

De batterijen in al die auto’s kunnen op termijn ook een opslagsysteem vormen voor de elektriciteitsbedrijven. Vooral bij windenergie treden er pieken en dalen op in de productie door wisselende windomstandigheden. De batterijen vormen dan een buffer om de duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan.

Download: 

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right