Internationale netwerken Elektrisch rijden

Meer artikelen
plug-in elektrisch voertuig

Nederland is wereldwijd een van de koplopers als het gaat om de uitrol van elektrisch vervoer. RVO.nl en het Formule E-Team nemen namens Nederland deel aan diverse internationale netwerken op het gebied van elektrisch rijden.

Het Nederlandse beleid richt zich op het positioneren van Nederland als een ideale omgeving voor elektrisch vervoer. De hoge bevolkings- en verkeersdichtheid, de kleine afstanden, de hoge acceptatie van innovaties en het fiscale beleid hebben Nederland op de kaart gezet als een goede plek voor de uitrol van elektrisch vervoer. Uit de internationale benchmark elektrisch rijden van 2012, uitgevoerd door ECN en RVO.nl, blijkt dat Nederland tot de top 5 behoort. 

Deelname internationale netwerken

Om deze koploperpositie te behouden en het verdienpotentieel te benutten, is het belangrijk om internationaal zichtbaar te zijn. Nederland is daarom lid van een aantal internationale samenwerkingsverbanden en is vertegenwoordigd op relevante beurzen. Hieronder staan de netwerken waarbij RVO.nl of het Formule E-Team is aangesloten.

AVERE 

AVERE (the European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles) is de Europese koepelorganisatie van nationale elektrisch vervoerorganisaties. Vier leden van het Formule E-Team vullen gezamenlijk het Nederlandse lidmaatschap van AVERE in. RVO.nl ondersteunt hen hierbij. 

EVI

Het ministerie van Economische Zaken is lid van het Electric Vehicle Initiative (EVI). EVI is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen op het gebied van elektrisch vervoer en heeft tot doel om de wereldwijde uitrol van 20 miljoen elektrische voertuigen in 2020 te mogelijk te maken. 

HyER

HyER is een Europese netwerkorganisatie van steden en regio’s die actief zijn op het gebied van elektrisch rijden en brandstofcelauto’s. Samen met POLIS en AVERE werkt HyER in opdracht van de Europese Commissie aan het European Electromobility Observatory, een EU-dekkend monitoringsysteem. De gemeente Rotterdam coördineert dit en krijgt hierbij ondersteuning van RVO.nl.  

Implementing Agreement Hybrid and Electric Vehicles van het International Energy Agency

RVO.nl vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in de ‘Implementing Agreement for hybrid and electric vehicles’ (IA-HEV). Het doel van deze overeenkomst is het bevorderen van internationaal onderzoek en internationale uitwisseling van kennis over alles wat met elektrisch vervoer te maken heeft: implementatie, techniek, energie, beleid et cetera. Wereldwijd zijn 18 landen lid van de Implementing Agreement. De werkgroep voert onderzoeks- en andere projecten uit (zogenoemde ‘tasks’) en biedt inzicht in internationale ontwikkelingen. 

Service menu right