Menu Zoeken

Milieuvoordelen elektrisch rijden

plug-in elektrisch voertuig

Elektrisch vervoer heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Het gebruik van accu’s doet hier niets aan af, mede door de mogelijkheden van recycling.

Luchtkwaliteit

Volledig elektrische voertuigen stoten tijdens het rijden geen emissies zoals CO2, stikstof en fijnstof uit. Deze ‘zero emission’-voertuigen leveren daarmee een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, wat vooral in steden van belang is.

Plug-in hybride voertuigen en auto’s met een range extender stoten gedurende een beperkt aantal kilometers geen emissies uit. Vanaf het moment dat de brandstofmotor gaat werken vindt er wel uitstoot plaats, maar wanneer zo veel mogelijk elektrisch wordt gereden is de gemiddelde uitstoot per kilometer nog steeds een stuk lager dan bij conventionele voertuigen.

Geluid

Elektrische voertuigen verminderen de geluidsoverlast van verkeer, doordat de elektromotor stil is. Dit is vooral gunstig bij lage snelheden, wanneer het geluid van de banden nog niet overheerst.

Klimaat

Elektrisch vervoer is minder belastend voor het klimaat vergeleken met conventioneel vervoer. Elektrische voertuigen zijn efficiënter dan conventionele voertuigen, waardoor er minder energie nodig is voor eenzelfde verplaatsing.

Daarnaast vindt bij elektrisch vervoer de CO2-uitstoot alleen plaats bij de elektriciteitsopwekking, afhankelijk van de energiebron. Vaak rijden elektrische auto’s op groene stroom en dan is de CO2-uitstoot nul.

Maar ook wanneer de elektrische auto op grijze stroom rijdt is de CO2-uitstoot lager. Wanneer een volledig elektrisch voertuig rijdt op ‘gemiddelde’ stroom uit het Nederlandse elektriciteitsnet, opgewekt met een mix van onder andere gas, kolen en duurzame energie, bedraagt de uitstoot circa 60-70 gram CO2/km. Ter vergelijking: kleine, zuinige benzinevoertuigen stoten circa 100 gram CO2/km uit. De CO2-uitstoot van elektrische voertuigen is dan dus nog 30% lager.

Bovendien moet de extra CO2-uitstoot bij het gebruik van ‘grijze stroom’ worden gecompenseerd. Het emissiehandelssysteem (Europese wetgeving) bepaalt namelijk dat de industrie en elektriciteitsproductie onder een CO2-plafond vallen. Dit betekent dat als de vraag naar elektriciteit toeneemt, de extra CO2-uitstoot als gevolg hiervan ergens anders tot een vergelijkbare afname van de uitstoot moet leiden. De opkomst van elektrisch rijden leidt daardoor niet tot extra CO2-uitstoot.

Milieuaspecten van accu’s

Het gebruik van accu’s maakt elektrische voertuigen niet slechter voor het milieu dan conventionele voertuigen. Accu’s verliezen na bepaalde tijd en gebruik een deel van hun opslagcapaciteit. Hoe beter de accu, hoe later dit moment wordt bereikt.

De veel gebruikte lithiumbatterijen worden als veilig voor het milieu gezien en kunnen bovendien goed gerecycled worden. Er zijn al fabrieken voor het hergebruik van lithiumaccu’s en naarmate er meer elektrische voertuigen komen wordt recyclen profijtelijker. Loodaccu’s zijn minder goed voor het milieu, maar deze worden voor 95% gerecycled. Een verwachte ontwikkeling is dat accu’s in de toekomst ook een tweede leven krijgen, bijvoorbeeld voor het tijdelijk opslaan van lokaal geproduceerde wind- of zonne-energie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right