Menu Zoeken

Milieu en elektrisch rijden

Meer artikelen
plug-in elektrisch voertuig

Elektrisch vervoer heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en rijden vaak op groene stroom.

Elektrische voertuigen zijn efficiënter dan conventionele voertuigen. Hierdoor is minder energie nodig bij dezelfde verplaatsing. Een actueel overzicht van de verschillende merken en modellen vindt u op de website van de ANWB. Bij ieder model staat informatie onder meer het gemiddeld normverbruik (kWh/100 km) en de actieradius.

Luchtkwaliteit

Volledig elektrische voertuigen stoten tijdens het rijden geen CO2, stikstof en fijnstof uit. Deze ‘zero emission’-voertuigen leveren daarmee een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, vooral belangrijk in steden. Plug-in hybride voertuigen en auto’s met een range extender stoten gedurende een beperkt aantal kilometers geen schadelijke stoffen uit. Zodra de brandstofmotor gaat werken is er wel sprake van uitstoot. Dan nog ligt de gemiddelde uitstoot per kilometer lager dan bij conventionele voertuigen.

Geluid

Elektrische voertuigen verminderen de geluidsoverlast van verkeer, doordat elektromotoren stil zijn. Het positieve effect is het grootst bij lage snelheden, wanneer het geluid van de banden nog niet overheerst.

Klimaat

Elektrisch vervoer vermindert schadelijke CO2-uitstoot, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat. Volgens TNO en CE Delft kan een volledig elektrische auto die op de gemiddelde Nederlandse elektriciteitsmix rijdt (opgewekt met gas, kolen en duurzame energie) voor circa 50% minder CO2-uitstoot zorgen. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot circa 3-10%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 13-38% van de kilometers volledig elektrisch is. Neemt het aandeel duurzame energie  in de elektriciteitsmix toe, dan daalt de CO2-uitstoot. Bij elektriciteitsproductie uit kolen is de reductie daarentegen vrijwel nihil.

Bovendien moet de extra CO2-uitstoot bij het gebruik van ‘grijze stroom’ worden gecompenseerd. In het emissiehandelssysteem (Europese wetgeving) is een CO2-plafond voor de industrie en elektriciteitsproductie bepaald. Als de vraag naar elektriciteit toeneemt, moet de extra CO2-uitstoot als gevolg hiervan ergens anders worden gecompenseerd. De opkomst van elektrisch rijden kan daardoor niet leiden tot extra CO2-uitstoot.

Wanneer een elektrische auto op groene stroom rijdt in plaats van stroom uit (vooral) fossiele bronnen, stoot een volledig elektrisch voertuig geen CO2 uit. Daarom is het belangrijk om elektrisch rijden aan de duurzame-energievoorziening te koppelen. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Milieuaspecten accu’s

In elektrische auto’s zitten vaak lithiumbatterijen. Deze zijn relatief veilig voor het milieu en zijn goed te recyclen. Er zijn al fabrieken voor hergebruik van lithiumaccu’s. Naarmate het aantal elektrische voertuigen toeneemt, wordt recyclen profijtelijker. Goedkopere loodaccu’s zijn minder goed voor het milieu, maar kunnen wel voor 95% gerecycled worden.

De verwachting is dat accu’s in de toekomst na gebruik in elektrisch vervoer hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag van lokale wind- of zonne-energie. Voor dit doel gelden lagere kwaliteitseisen, dus krijgen afgeschreven EV-accu’s een tweede leven. Meer informatie over batterijen vindt u in de factsheet (zie downloads).

Service menu right