Energie-innovatie: onderzoek, ontwikkeling en resultaten

Meer artikelen
Energie innovatie

Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Energie-innovaties dragen bij aan duurzame economische groei, het verlagen van kosten voor het verminderen van CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de fundamentele transitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding.

Vanaf 2011 bepaalt de Topsector Energie, (samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten) de Innovatieagenda en de daarbij horende financiële middelen, die het ministerie van Economische Zaken voor energie-innovatie beschikbaar stelt. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adviseert, voert de regelingen uit, faciliteert en verbindt de verschillende partijen. De subsidieregelingen die onder de Topsector Energie uitgevoerd worden, zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) van deze topsector. Voor meer informatie ga naar de pagina: Regelingen Topsector Energie.

Resultaten Energie Innovatie

Waarom is een technologie juist wel of juist niet verder ontwikkeld? Wat zijn ervaringen van de betrokken innovators en welke adviezen geven ze aan collega-innovators? Lees de inspirerende praktijkverhalen in de publicatie: Innovators aan het woord.

Energieneutraal bouwen

Verschillende EOS (Energie Onderzoeksubsidie) studies rond energiebesparing in de gebouwde omgeving zijn in de afgelopen jaren afgerond of worden binnenkort afgerond. Deze EOS-studies voerden vooral fundamenteel onderzoek uit, gericht op het op langere termijn energieneutraal maken van de gebouwde omgeving.Bent u geïnteresserd, lees dan de publicaties en rapporten over energie-neutraal bouwen.

Energie in beweging

Vanaf 2005 bestonden de energie-innovatie programma’s EOS en Innovatie Agenda Energie. Deze ondersteunden onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve, duurzame energietechnologie. Bijvoorbeeld nieuwe industriële processen, energie neutrale glastuinbouw, duurzame infrastructuren water als energiebron. Via de projectendatabase: Ondersteunde initiatieven van ondernemend Nederland  vindt u alle energie innovatie projecten die sinds 2005 ondersteund

Bekijk de gegevens van alle lopende projecten via de projectendatabase:

U kunt ook zelf zoeken in de projectendatabase: eigen projectoverzichten samenstellen, bijvoorbeeld op programma of regeling, per sector, per jaar en/of per land of per topsector. In het vrije zoekveld kunt u uw eigen zoekopdracht geven. De resultaten kunt u in 2 vormen bekijken: via de lijstweergave of de kaartweergave. Ga hiervoor naar de projectendatabase.

Financiering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt de ondernemer ondersteuning in de zoektocht naar financiering. Tegelijkertijd helpt RVO.nl de financier met het beoordelen van de (technische) innovatie. Wij hebben een netwerk binnen de financiële wereld. Zo kunnen wij ondernemers en financiers samenbrengen en op weg helpen. Meer informatie over innovatiefinanciering vindt u op de pagina financiering en energie innovatie.

Service menu right