Smart grids en slimme energiesystemen

Meer artikelen
smartgrids.

Smart grids en slimme energiesystemen helpen om de groeiende hoeveelheid duurzame energie in te passen in het energiesysteem. Van 2011 tot 2016 experimenteerden 12 proeftuinen in Nederland met smart grids binnen het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bundelde de kennis en leerervaringen en werkt mee aan het verder opschalen en het verspreiden van kennis.

Slim energiediensten leveren

Een slim energiesysteem waarbij PV-panelen, elektrische auto’s, warmtepompen, huishoudelijke apparaten, opslagsystemen en onderstations op intelligente wijze met elkaar zijn verbonden en die energiediensten leveren aan elkaar. Dit maakt het mogelijk om vraag naar en aanbod van (duurzame) energie op elkaar af te stemmen: de PowerMatcher bijvoorbeeld - een ICT-toepassing die vraag en aanbod koppelt - en nu al in circa 1.000 huishoudens werkt in Nederland en in het buitenland.

Delen van kennis en ervaringen

Investeren en opschalen

  • In Nederland zijn 250 partijen bezig met smart grids en slimme energiesystemen.
  • TKI Urban Energy van de Topsector Energie zet zich in voor de investering en opschaling van smart grids en slimme energiesystemen. Het TKI beheert 50 actieve projecten.
  • Bedrijven, netbeheerders en overheid investeerden samen ongeveer € 100 miljoen in pilots. Komende jaren blijven partijen naar verwachting investeren.

Flexibiliteit is noodzaak

Flexibele energievoorziening met smart grids en slimme energiesystemen is voor veel partijen noodzaak:
  • netbeheerders willen hun elektriciteitsnetten niet overbelasten
  • energiebedrijven zoeken naar nieuwe producten en diensten die flexibiliteit bevorderen
  • wijkbewoners nemen steeds meer lokale duurzame energie-initiatieven

De 12 proeftuinen boekten mooie resultaten, maar daarmee zijn we er nog niet. In de position papers van IPIN staan de onderwerpen die nog aandacht aandacht vragen, zoals het ontwikkelen van:

  • nieuwe producten en diensten (inspelend op veranderende rollen van energiegebruikers)
  • passende wet- en regelgeving (andere spelregels)
  • nieuwe tariefstructuren (marktmodel gebaseerd op een flexibel energieaanbod)

Service menu right