Blok voor blok

isolatie huizen

Blok voor blok moet een beweging op gang brengen om op grote schaal energie te besparen in bestaande bouw.

Veertien projecten zijn van start gegaan met het kennis- en leertraject blok voor blok. Onder meer marktpartijen, gemeenten, corporaties en provincies voeren een gezamenlijk plan uit om minimaal 1.500 - 2.000 woningen in één gemeente flink energiezuiniger te maken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt met blok voor blok bij aan energiebesparing in Nederland. Het tempo en de omvang van de aanpak van bestaande woningen moet omhoog, zei toenmalig minister Donner. Hij gaf het startschot voor de grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bij elkaar moeten deze projecten zorgen voor vergaande besparing in minstens 23.500 woningen. De investeringen door de marktpartijen voor de uitvoering zullen vele malen hoger zijn dan de toegekende subsidiebedragen.

Kennis delen blok voor blok

In de blok voor blok-projecten werken minstens 3 marktpartijen samen in een consortium. Ze delen hun kennis en ervaring om zo te komen tot een mogelijke landelijke introductie van deze manier van werken. Voor de uitvoering van de projecten is geld uit de markt nodig, bijvoorbeeld van institutionele beleggers. De subsidie van het Rijk was alleen bedoeld om een bijdrage te leveren in de extra proceskosten tijdens de pilotfase.

Voor discussies en het delen van ervaringen, kijk op Energieplein20

Vragen?

Heeft u een vraag over de regeling blok voor blok? Neem dan contact met ons op via e-mail. Wij zijn u graag van dienst.

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Lees meer over het energielabel.

Service menu right