Transformatie of sloop

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

Bij een leegstaand pand kan transformatie een optie zijn. Soms is sloop van een gebouw echter onvermijdelijk.

Transformatie gebouw

Leegstand is vaak een lokaal probleem, op te lossen samen met de betreffende gemeente. Een visie op gebiedsontwikkeling is daarbij gewenst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt in het kader van Stedenbeleid enkele pilotprojecten bij het transformeren van kantoren naar een andere functie.

Grijp transformatie aan voor verduurzaming

Transformatie biedt een mooie kansen om een gebouw te verduurzamen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet de energieprestatie en het renovatieniveau van 21 projecten onderzoeken. De onderzoekers bekeken de situatie voor en na de transformatie. De resultaten leest u in het rapport 'Energieprestatie van transformatieprojecten' onderaan bij Downloads.

Sloop

Het is soms onvermijdelijk dat een gebouw gesloopt moet worden. Als dit op een duurzame manier gebeurt, kan afval opnieuw als bouwstof gebruikt worden. Hiervoor zijn criteria opgesteld, die te vinden zijn op de website van Pianoo.

Initiatieven

Voorbeeld

Downloads:

Service menu right