Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Het nemen van maatregelen dragen bij aan een comfortabele en energiezuinige woning.

De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de zakelijke markt rondom de introductie van het energielabel. Energielabel.nl ondersteunt de particuliere markt  met informatie over het energielabel.

Energielabel aanvragen

In 2015 is aan alle woningen zonder energielabel een voorlopig energielabel toegekend. Het voorlopig label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en woningtype. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. De woningeigenaar kan het voorlopig label omzetten in een definitief label via Energielabelvoorwoningen.nl. Dit kost enkele tientallen euro’s. 

Een erkend deskundige controleert de gegevens. Na goedkeurig van de erkend deskundige is het definitief energielabel rechtsgeldig en terug te vinden in de database EP-online.nl (voor erkend deskundigen en  EPA adviseurs) en op Zoekuwenergielabel.nl (voor woningeigenaren).

Afschrift energielabel downloaden

Woningeigenaren ontvangen standaard een afschrift van het definitief energielabel per mail, nadat de erkend deskundige of EPA adviseur het energielabel heeft geregistreerd. Woningeigenaren kunnen het afschrift  ook downloaden op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Erkend deskundige of EPA adviseur kunnen een afschrift  van het energielabel downloaden op www.EP-online.nl. Desgevraagd kan dat aan de woningeigenaar worden overhandigd.

Het afschrift van het energielabel (pdf-document) kan nooit als officiële documentatie gebruikt worden bij verkoop. Het heeft geen juridische waarde. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op www.ep-online.nl.

Energiebesparingsadviezen

Conform de EU richtlijn voor het nieuwe energielabelsysteem is het afschrift – in tegenstelling tot het officiële label online - voorzien van tips over mogelijke energiebesparende maatregelen voor het betreffende woningtype. In het overzicht staan de kosten, baten en rendementen van de diverse geadviseerde maatregelen per woningtype vermeld.

Onderaan deze pagina vindt u een voorbeelddocument van het definitief energielabel voor woningen (= afschrift na registratie).

Wanneer is een energielabel verplicht?

Het definitief energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van woningen. Er zijn enkele uitzonderingen. Het energielabel is niet verplicht voor bijvoorbeeld officiële monumenten,  studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2. Meer informatie, voorbeelden en uitzonderingen vindt u in de download 'FAQ Welke gebouwen (delen) zijn energielabelplichtig'.

Controle en handhaving

Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport op de aanwezigheid van het definitief energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning. In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.

Energielabel voor utiliteitsgebouwen

Voor informatie over het energielabel voor utiliteitsgebouwen, zoals bedrijfspanden, gebouwen met publieke functies of sportaccommodaties gaat u naar Energielabel utiliteitsgebouwen.

Meer informatie

Service menu right