Stad en regio

Meer artikelen
Stedelijke en gebiedsontwikkeling

Vernieuwende oplossingen zijn nodig in de ontwikkeling van leefbare en toekomstbestendige steden, dorpen en regio’s.

Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid werkt aan de kennisontwikkeling en kennisdeling rond deze onderwerpen. RVO.nl voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Of het nu gaat om bijvoorbeeld de uitdagingen rondom grondbeleid, leegstand van kantoren en – eigenbouw of bevolkingsdaling en funderingsproblematiek.

Door het wegvallen van veel subsidies is in Nederland een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor financiering op gang gekomen.
De Toolbox Financieringsconstructies zet de beschikbare financiële constructies op een rij.

Service menu right