Technieken gebouwen

Meer artikelen

De basis van een duurzaam gebouwde omgeving ligt bij het toepassen van technieken en materialen die dit mogelijk maken. Dit kan door energiebesparende maatregelen toe te passen en het gebruik van hernieuwbare energie en biobased bouwmaterialen.

Technieken

Het beperken van de energievraag is de belangrijkste eerste stap in het verduurzamen van een gebouw. Op de pagina’s over energiebesparen leest u alles, met relevante verwijzingen, over het isoleren, ventileren, verlichten, verwarmen en koelen van een gebouw.
Een tweede stap bij het realiseren van een duurzaam gebouw is het gebruik van hernieuwbare energie om aan de energievraag te voldoen. Zonnepanelen en –collectoren zijn bekende voorbeelden, maar het gebruik van warmtepompen, warmte-koudeopslag (wko), gesloten bodemwisselaars en biomassa wordt steeds vaker toegepast.

Biobased

Biobased oplossingen zijn vaak (nog) niet bekend bij architecten, aannemers, regelgevers en opdrachtgevers. Hierdoor komen biobased materialen bij veel bouwbedrijven niet in beeld bij het bouwen en renoveren van gebouwen. Een beeld van biobased producten die u in een huis kunt gebruiken, ziet u in de film over het biobased demonstratiehuis.

Via de Kennisbank Kennisbank Biobased Bouwen Biobased Bouwen kunt u kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten. De Catalogus biobased bouwmaterialen biedt een uitgebreid overzicht van de beschikbare grondstoffen, materialen, producten en dienst met betrekking tot biobased bouwen.
 
Om het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de bouw te bevorderen is er een Green Deal biobased bouwen afgesloten. Deze is inmiddels afgerond.

Voorbeelden

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, verzamelt met De Techniek Achter Nederland, inventieve oplossingen in de installatiebranche.

In onze Database Energiezuinig Gebouwd kunt u meer voorbeelden vinden van innovatieve technieken, Excellente gebieden en biobased bouwen.

Service menu right