Energiecijfers gebouwen

Meer artikelen

Heeft u cijfers nodig over het gemiddelde gasverbruik in Nederlandse woningen? Of over de ontwikkeling van de energieprijzen? Wilt u weten hoe de stand van zaken is bij het toepassen van HR++-glas in kantoren?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft nauwkeurige en betrouwbare informatie over effectief CO2-reductiebeleid en energiebesparingsbeleid.

Stel zelf uw energiecijfers samen

Zelf energiecijfers selecteren, groeperen en downloaden voor uw beleid of onderzoek. U kunt zelf eenvoudig grafieken en tabellen samenstellen. Ga hiervoor naar de online databank met cijfers van:

  • Energieprijzen
  • Energielabels
  • Utiliteitsbouw
  • Woningbouw
  • Duurzame energie
  • Energieintensititeiten utiliteitsgebouwen

Energieintensiteiten utilititeitsbouw

In januari 2016 publiceerden ECN en het EIB een rapport over energiekentallen van verschillende soorten utiliteitsgebouwen. RVO stelt deze cijfers in samenwerking met ECN interactief beschikbaar in haar databank. In de databank kunt u zoeken op bouwperiode, gebouwgrootte en gebouwsoort voor de intensiteit per m2 van gas en elektriciteit. Deels zijn de cijfers gebaseerd op gecalculeerde inschattingen. Bedrijven en instellingen kunnen op basis van de kentallen hun energieverbruik toetsen.

Speciaal voor maatschappelijk vastgoed ontwikkelde een extern bureau een energiebenchmark. RVO maakte voor de benchmarkresultaten ervan een infographic. RVO.nl zet deze data in de toekomst mogelijk ook in de databank.

Module energieprijzen utiliteitsbouw

De module energieprijzen utiliteitsbouw is bestemd voor de evaluatie van energiebesparende maatregelen en gerelateerde investeringen voor verschillende gebouwtypen. In de module kunt u uitrekenen hoe een vermindering van verbruik doorwerkt in de kosten. U vindt de module en de bijbehorende handleiding onder 'downloads' onderaan deze pagina.

Warmtecijfers

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte heeft handige tools die betrekking hebben op de gebouwde omgeving zoals de WarmteAtlas Nederland, een wko-tool en de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving.

Met het rekenmodel van de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving kunt u warmte- en koudeopties voor gebouwen met elkaar vergelijken, zowel op gebouw- als op gebiedsniveau.

Monitor energiebesparing gebouwde omgeving

Al enige jaren publiceert RVO.nl de monitor energiebesparing gebouwde omgeving. De monitor is grotendeels gebaseerd op eigen onderzoeken die RVO.nl jaarlijks laat uitvoeren. De monitor geeft een beeld van het verloop van energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw en het aantal en soort energiebesparende maatregelen die er zijn getroffen. Ook laat de monitor zien hoe de energieprijzen verlopen en uit welke elementen deze zijn opgebouwd. Van het onderzoek naar isolatiematerialen, isolatieglas en HR-ketels wordt jaarlijks een apart rapport gemaakt.

De recente monitors en onderzoeksrapporten tot 2015 vindt u onder Downloads onderaan deze pagina. Eerdere uitgaven van de monitor vindt u bij Documenten en Publicaties.

Downloads:

Service menu right