Utiliteitsbouw

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

Het verduurzamen van uw vastgoed is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook goed voor uw bedrijfsvoering. Door te investeren in energiebesparende maatregelen en hiernieuwbare technieken bespaart u op uw energierekening. Daarnaast draagt een duurzaam gebouw bij aan het imago van uw onderneming.

Overheid en bedrijfsleven willen bedrijfsgebouwen duurzamer maken. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Er is een minimumniveau waaraan alle bedrijven moeten voldoen. Dat niveau is beschreven in het Activiteitenbesluit.

Infograhpic duurzaam gebouw

 

 

Wat is utiliteitsbouw?

Utiliteitsbouw zijn alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen om in te werken zoals kantoren en scholen, zorginstellingen, recreatievoorzieningen zoals sportaccommodaties en ander maatschappelijk vastgoed. Meer informatie over verduurzamen van woningen vindt u onder Woningbouw.

Verduurzamen in alle levensfasen van een gebouw

Ambitieuze bedrijven verduurzamen hun vastgoed bij renovatie naar een groen energielabel of voldoen aan een andere duurzame maatlat. Een bewuste keuze voor duurzaamheid en energiebesparing is ook een optie bij nieuwbouw, koop of huur van vastgoed. Daarnaast kunnen bedrijven veel winst behalen voor duurzaamheid bij:

Wat kan RVO.nl voor u betekenen?

Als innovatieve ondernemer kunt u bij RVO.nl ondersteuning krijgen voor het ontwikkelen van technieken voor energie neutrale en of energieleverende gebouwen.

Voor eigenaren van bedrijfsgebouwen (utiliteitsbouw) zijn er handige hulpmiddelen zoals:

Meerjarenafspraken

Met verschillen dienstensectoren, zoals financiële dienstensectoren, universitair medische centra, universiteiten en hogescholen zijn er Meerjarenafspraken Energie efficiëntie gemaakt. Voor deze sectoren zijn er ook specifieke hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij energiebesparende maatregelen, zoals Energiezorg.

Bij RVO.nl vindt u ook informatie over subsidies en financiering.

RVO.nl werkt hierbij samen met de volgende partners:

Downloads:

Service menu right