Beheer en onderhoud

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

Bent u eigenaar van een utiliteitsgebouw? Dan is de kans groot dat er een wetten of regels over verduurzaming gelden voor uw vastgoed.

Wetgeving

Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Deze maatregelen worden vastgelegd per sector.

Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert.

Verkoopt u uw bedrijfspand of verlengt of vernieuwt u de huurovereenkomst? Dan bent u verplicht een energielabel te overleggen.

Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en/of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op u van toepassing. Dit betekent dat u uiterlijk 15 december een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming moet opstellen en verzenden naar het bevoegd gezag.

Heeft uw airconditioningsysteem op gebouwniveau een koelvermogen van meer dan 12KW? Dan bent u verplicht een maal in de 5 jaar het airconditioningsysteem te laten keuren. Een goed afgesteld aircosysteem bespaart 10% tot 30% aan energie.

Aanpakken

U vindt hier meer informatie over de aanpakken en hulpmiddelen die u kunnen helpen bij de verduurzaming van uw gebouw.

Energiecijfers

De Energiecijfers geven informatie over het energieverbruik van bedrijfsgebouwen. In het onderdeel 'utiliteitsbouw' vindt u gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energieverbruik in de bebouwde omgeving. De gegevens over isolatie, koeling, verwarming en verlichting zijn gebaseerd op onderzoek dat in opdracht van RVO.nl is uitgevoerd. Met deze gegevens krijgt u meer zicht op de verdeling van het energieverbruik binnen de instelling en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van het gemiddelde.

Energiebesparingsverkenner

De Energiebesparingsverkenner Kantoren is een eenvoudig hulpmiddel om een indicatie te krijgen van het huidige en het mogelijke energielabel van uw kantoorgebouw. Ook krijgt u een inzicht in mogelijke besparingen in de energiekosten.

Installatie Performance Scan

Met de Installatie Performance Scan krijgt u inzicht in de verbetermogelijkheden van de klimaatinstallatie. Aanpassingen leiden tot een lager energieverbruik, minder storingen en meer comfort. De scan is een online tool die door uw installateur wordt uitgevoerd.

Energieprestatieadvies (EPA)

Een EPA maatwerkadvies geeft u inzicht in bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en geeft een overzicht van de kosten en baten van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden. Een Energieprestatieadvies (EPA) wordt uitgevoerd door een gecertificeerd EPA-adviseur.

Duurzaam Meerjarenonderhouds Plan (DMOP)

Bij de planning en uitvoering van meerjarig onderhoud liggen volop mogelijkheden om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Het meenemen van duurzame aspecten in het meerjaren-onderhoudsplan (MOP) levert naast een duurzamer gebouw ook geld op. In een DMOP maakt u per gebouwelement of gebouwgebonden installatie een bredere, meer duurzame afweging. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van DMOP's alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten kunt u eerder laten vervangen. In de publicatie Verdienen met duurzaam onderhoud vindt u handige handvatten voor het opstellen van een DMOP.

Energiebesparing in kantoren, dit zijn de 15 erkende maatregelen

Energiezorg

Energiezorg is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen die het gebruik van energie zo efficiënt mogelijk maken. Een planmatige aanpak helpt u om dit in de organisatie te verankeren. Meer informatie en handige hulpmiddelen zijn te vinden bij Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE).

RgdBOEI®

RgdBOEI® is een integrale inspectie- en adviesmethode voor gebouwen, ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf. Deze methode integreert diverse inspecties, bijvoorbeeld op brandveiligheid, onderhoud en energieprestaties, tot een integraal advies- en uitvoeringsplan. Dat scheelt in tijd, overlast en in de afstemming van verschillende plannen. Daarnaast lever het een fikse energie- en kostenbesparing op.

Energie besparen door gedragsverandering

Door het gedrag van de gebouwgebruikers aan te passen, kan 5% tot 10% energie worden bespaard. Het werkboek De knop om! beschrijft in 6 stappen hoe je binnen de organisatie tot gedragsverandering komt. Ondersteund met veel praktijkvoorbeelden zodat het boek voor iedereen herkenbaar is.

Verduurzamen als huurder van een bedrijfsgebouw

Als huurder bent u ook een belangrijke partner in het duurzame beheer en onderhoud.

Naast de generieke hulpmiddelen zijn er per gebouwsector ook specifieke instrumenten. Deze worden beschreven per gebouwsector:

Financiering

Er zijn een aantal regelingen die u als ondernemer kun gebruiken als u investeert in duurzame maatregelen, te weten de Energie investeringsaftrek (EIA) en Milieu investeringsaftrek (MIA)/Vamil, zie het leaflet Duurzaam Bouwen voor een toelichting.

Heeft u niet zelf de middelen om te investeren in energiebesparende maatregelen? Dan kunt u een Energy Service Company ofwel ESCo contracteren. De ESCo sluit met u een overeenkomst waarbij de energiebesparing wordt gegarandeerd voor de looptijd van het contract. De ESCo neemt hierbij bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties van gebouwen van u over.

Met het afsluiten van een prestatiecontract worden afspraken over energiebesparing vastgelegd. Als een gebouw grote installaties bevat, is het inschakelen van een ESCo een interessante mogelijkheid, zoals bij zwembaden, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en sporthallen. Een ESCo kan in aanmerking komen voor EIA of MIA/Vamil.

Downloads:

Service menu right