Energieprestatiecontracten in utiliteitsbouw

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

Het vastleggen van gegarandeerde energiebesparing gebeurt in een energieprestatiecontract (EPC). Het is één van de manieren om tot energiebesparing te komen in utiliteitsgebouwen.

Energy service company (ESCo)

In een dergelijk contract worden energiediensten beschreven die de uitvoerende partij op zich gaat nemen. De uitvoerende partij wordt ook wel Energy service company of ESCo genoemd.

Energiediensten kunnen bestaan uit het overnemen van de aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties van gebouwen. Ook de monitoring van prestaties is daarbij belangrijk.

Energieprestatiecontract (EPC)

Met het afsluiten van een prestatiecontract worden afspraken over energiebesparing vastgelegd: een energieprestatiecontract. Als een gebouw grote installaties bevat, is het inschakelen van een ESCo een interessante mogelijkheid. Zoals bij zwembaden, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en sporthallen.

Financiering als optie

De investeringskosten voor de te nemen maatregelen kunnen door zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij voor zijn rekening worden genomen. Belangrijk voor externe financiering is het vastleggen van de risico’s en hoe deze verdeeld zijn. Daarnaast kijken financiers ook naar de liquiditeit van het te financieren bedrijf. Alle grootbanken bieden financierings- of leasecontructies aan. Een ESCo kan in aanmerking komen voor EIA of MIA/Vamil.

De voordelen van ESCo's

  • Met een ESCo worden prestatieafspraken over energiebesparing gemaakt;
  • ESCo's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
  • ESCo's kunnen de financiering van de aanleg van een installatie op zich nemen;
  • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen;
  • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden.

Innovatief samenwerken

Energieprestatiecontracten zijn relatief nieuw in Nederland. Het vereist een andere manier van samenwerken tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen, maar ook intern binnen organisaties. RVO.nl heeft 3 whitepapers gemaakt die uitleggen hoe ESCo’s en energieprestatiecontracten werken. De whitepaper 3 beschrijft 10 Europese voorbeelden waarin ESCo-partijen het gebouw verduurzaamd hebben. U vindt de whitepaper onderaan de pagina bij 'Downloads'.

Voorbeelden van energieprestatiecontracten

Samenwerken met ESCoNetwerk

Het ESCoNetwerk is een initiatief dat de kennisoverdracht over ESCo's stimuleert en ondersteunt. RVO.nl werkt samen met het ESCoNetwerk. Bij het ESCoNetwerk zijn veel bedrijven aangesloten die energiediensten leveren. De manier waarop energiediensten geleverd zouden moeten worden, zijn in een Europese gedragscode verwerkt. Partijen die deze gedragscode hebben ondertekend, zijn terug te vinden bij het ESCoNetwerk.
 

Aanbesteden van energieprestatiecontracten

Voor aanbestedende diensten, zoals lagere en rijksoverheid, kan het opdrachtgeverschap in de vorm van prestatieindicatoren lastig zijn. Het is een nieuwe manier van aanbesteden, met name voor huisvesting. RVO.nl heeft in een Leidraad beschreven hoe deze diensten het inkoopproces vorm kunnen geven, van projectidentificatie tot exploitatie. De concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure staan beschreven. Ook worden er selectie- en gunningscriteria voorgesteld.

Achtergrondinformatie

  • Marktstudie CO2-besparingpotentieel ESCo’s in utiliteitsbouw - rapport Builddesk (bij Downloads).
  • Rol van ESCo's bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (bij Downloads).

In internationale kringen wordt er ook onderzoek gedaan naar Energy Service Companies

  • International Energy Agency doet in het kader van Demand Site Management in Task 16 onderzoek naar ESCo's. RVO.nl maakte een Nederlandse samenvatting van het onderzoek naar facilitators. U vindt deze samenvatting onder 'Downloads'.
  • In Task 24 van DSM zijn ook rapporten verschenen over het gedrag van Facilitators.
  • International Energy Agency doet in het kader van Energy and Buildings Communities Program in task 61 onderzoek naar Renovatiemodellen met Prestatiecontracten in publieke gebouwen.

Downloads:

Service menu right