Energiediensten uitbesteden aan ESCo's

Meer artikelen

Het vastleggen van gegarandeerde energiebesparing gebeurt in een energieprestatiecontract (EPC). De opdrachtgever kan de energiediensten vervolgens uitbesteden aan een energy service company.

Energy service company (ESCo)

In een energieprestatiecontract worden energiediensten beschreven die de uitvoerende partij op zich gaat nemen. De Energy service company of ESCo is de uitvoerende partij. Vooral als een gebouw grote installaties bevat, is het inschakelen van een ESCo een interessante mogelijkheid. Zoals bij zwembaden, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en sporthallen.

Energiediensten kunnen bestaan uit het overnemen van de aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties van gebouwen. Ook de monitoring van prestaties is daarbij belangrijk. In het prestatiecontract worden de afspraken over energiebesparing vastgelegd. 

De infographic Garantie op uw energieprestatie met EPC  legt uit hoe u het beste uit een energieprestatiecontract haalt, zodat u wel de lusten, maar niet de lasten ervaart.

De voordelen van ESCo's

 • Met een ESCo worden prestatieafspraken over energiebesparing gemaakt;
 • ESCo's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
 • ESCo's kunnen de financiering van de aanleg van een installatie op zich nemen;
 • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen;
 • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden.

In 5 minuten weten of uitbesteden nuttig is ?

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool. De tool laat u snel laat zien of uitbesteden van verduurzaming van uw gebouw een goede optie is.

Verduurzaming gebouw uitbesteden? Doe de check

Innovatief samenwerken

Energieprestatiecontracten zijn relatief nieuw in Nederland. Het vereist een andere manier van samenwerken tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen, maar ook intern binnen organisaties. RVO.nl heeft diverse whitepapers gemaakt die uitleggen hoe ESCo’s en energieprestatiecontracten werken. De whitepaper 3 beschrijft 10 Europese voorbeelden waarin ESCo-partijen het gebouw verduurzaamd hebben. U vindt de whitepaper onderaan de pagina bij 'Downloads'.

Inspiratie en praktijkvoorbeelden in Nederland

Bent u benieuwd naar prikkelende praktijkvoorbeelden en inspiratie over ESCO's in Nederland? Lees dan Whitepaper 4. Deze whitepaper staat onderaan bij 'Downloads.'

Voorbeelden van energieprestatiecontracten

  Samenwerken met ESCoNetwerk

  Het ESCoNetwerk is een initiatief dat de kennisoverdracht over ESCo's stimuleert en ondersteunt. RVO.nl werkt samen met het ESCoNetwerk. Bij het ESCoNetwerk zijn veel bedrijven aangesloten die energiediensten leveren. De manier waarop energiediensten geleverd zouden moeten worden, zijn in een Europese gedragscode verwerkt. Partijen die deze gedragscode hebben ondertekend, zijn terug te vinden bij het ESCoNetwerk.

  Aanbesteden van energieprestatiecontracten

  Voor aanbestedende diensten, zoals lagere en rijksoverheid, kan het opdrachtgeverschap in de vorm van prestatieindicatoren lastig zijn. Het is een nieuwe manier van aanbesteden, vooral voor huisvesting. RVO.nl heeft in een Leidraad beschreven hoe deze diensten het inkoopproces vorm kunnen geven, van projectidentificatie tot exploitatie. De concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure staan beschreven. Ook worden er selectie- en gunningscriteria voorgesteld.

  Achtergrondinformatie

  • Marktstudie CO2-besparingpotentieel ESCo’s in utiliteitsbouw - rapport Builddesk (bij Downloads).
  • Rol van ESCo's bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (bij Downloads).

  In internationale kringen wordt er ook onderzoek gedaan naar Energy Service Companies

  • International Energy Agency doet in het kader van Demand Site Management in Task 16 onderzoek naar ESCo's. RVO.nl maakte een Nederlandse samenvatting van het onderzoek naar facilitators. U vindt deze samenvatting onder 'Downloads'.
  • In Task 24 van DSM zijn ook rapporten verschenen over het gedrag van Facilitators.
  • International Energy Agency doet in het kader van Energy and Buildings Communities Program in task 61 onderzoek naar Renovatiemodellen met Prestatiecontracten in publieke gebouwen.

  Downloads:

  Service menu right