Sportaccommodaties

Meer artikelen
sportaccommodatie

Nederland heeft een rijke sporttraditie. Ongeveer 12 miljoen Nederlanders sporten regelmatig en 5 miljoen zijn lid van een sportvereniging. Niet alleen vanuit het maatschappelijk belang, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt vervult sport daarmee een belangrijke functie in onze samenleving.

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. Zowel eigenaren als sportverenigingen profiteren van duurzame sportaccommodaties. De afgelopen jaren zijn er dan ook steeds meer initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen. In de publicatie Verduurzamen van Sportaccommodaties (zie onder Downloads) staan voorbeelden ter inspiratie van sportaccommodaties die zijn verduurzaamd.

Voorbeeld: sportpark Zeshoeven in Udenhout

Voor Sportpark Zeshoeven in Udenhout is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie. Opdrachtgevers zijn de gemeente Tilburg, sportverenigingen en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. De 5 sportverenigingen wekken gezamenlijk elektriciteit op en kunnen daardoor hun energierekening aanzienlijk omlaagbrengen. U vindt dit onderzoek onderaan deze pagina bij Downloads.

Subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 vanaf 09.00 uur. De subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden.

Downloads:

Service menu right