Duurzame nieuwbouw

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

Als u een nieuw bedrijfsgebouw wilt realiseren dan heeft u te maken met verschillende wetten die u uitdagen om uw gebouw bijna energieneutraal te maken. Ook zijn er verschillende technieken die bijdragen aan duurzaam vastgoed.

Steeds belangrijker bij het ontwikkelen van duurzame kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere utiliteitsbouw zijn de stappen van initiatief naar realisatie die genomen moeten worden en welke partijen op welk moment ingeschakeld moeten worden. Samenwerken en integraal ontwerpen zijn onvermijdelijk.

Wetgeving

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.

Bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen is de eigenaar verplicht een energielabel te overleggen.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een kantoor met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 moet u moet een milieuprestatieberekening toevoegen. U berekent de milieuprestatie van het gebouw of bouwwerk met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.

Nieuwbouw met hoge ambitie

Gebouwen kunnen ook worden gerealiseerd met een hoog ambitieniveau. Hiervoor worden vaak de maatlatten van Breeam NL of GPR Gebouw gebruikt.   

BENG als toekomstige maatlat

Een toekomstige maatlat is de aangescherpte EPC die met de 3 BENG-indicatoren worden omschreven. Marktpartijen en de overheid hebben via het Lente-akkoord afgesproken kennis te delen over de Energieneutrale Nieuwbouw. Het Lente-akkoord heeft voorbeelden van energiezuinige nieuwe utiliteitsbouw in beeld gebracht.

Inspiratie

De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier zijn woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit in 2012 voorschreef. Het gebouw van de Sociale Dienst in Groningen, het ECommunity park, Houthaven in Amsterdam-West, Distriport en Villa Flora zijn mooie voorbeelden.

Duurzame nieuwbouw bestaat niet alleen uit ambities op het gebied van energie, maar ook kijken naar het materiaalgebruik of de klimaatbestendigheid van het gebouw moet meegenomen worden.

In de Green Deal Circulaire gebouwen wordt gekeken naar de mate van circulariteit in de gebruikte materialen. In de Green Deal Biobased Bouwen is kennis opgedaan rondom het gebruik van hernieuwbare materialen van natuurlijke bronnen.

Financiering

Er zijn geen specifieke ondersteuningsmaatregelen voor energieneutraal bouwen. Er zijn wel andere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld in de Regeling Groenprojecten, waar net als bij energieneutraal bouwen een lage EPC en duurzame energieopwekking meetellen. Daarnaast zijn er oproepen voor innovaties door de Topsector Energie en er zijn fiscale voordelen te behalen via EIA en MIA/VAMIL. Zie het leaflet Duurzaam Bouwen voor een toelichting.

Goede voorbeelden

In de initiatievendatabase Energiezuinig Gebouwd vindt u ruim 400 actuele voorbeelden van innovatieve projecten in de gebouwde omgeving, van energiezuinig tot energieneutraal. Ze zijn met zorg geselecteerd op basis van energetische doelstellingen, beperking van de energievraag, het toepassen van duurzame energiebronnen of het efficiënt toepassen van bestaande technieken.

U kunt in de database uw eigen selectie maken, bijvoorbeeld van energiezuinige scholen en kantoren, excellente gebieden of projecten in het kader van het Lente-akkoord. Maar ook kunt u selecteren op bijvoorbeeld energielabel, bouwtype of EPC-waarde. Via ‘verfijnen’ selecteert u de projecten die voor u relevant zijn.

Service menu right