Praktijkvoorbeelden utiliteitsbouw

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

De database met praktijkvoorbeelden utiliteitsbouw bevat projecten energiebesparing binnen de gebouwde omgeving, geselecteerd op basis van de energetische doelstellingen, de beperking van energievraag, het toepassen van duurzame energiebronnen of het efficiënt toepassen van bestaande technieken.

Van verschillende praktijkvoorbeelden zijn filmclips gemaakt:

Lente-akkoord

Het Lente-akkoord heeft 10 voorbeelden van energiezuinige utiliteitsbouw in beeld gebracht. U vindt ze op de site Lente-akkoord in de tabel 'Factsheets van Agentschap NL - Utiliteitsbouw'. Het lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het ministerie BZK/WWI (voorheen het ministerie van VROM/WWI).

Slim onderhoud duurzame gebouwen

Bekijk de film om te zien hoe bij Aegon duurzaamheid structureel onderdeel uitmaakt van de onderhoudsplanning.

Praktijkvoorbeelden IPS

Installatie Performance Scan

Praktijkverhalen utiliteitsbouw

In de bibliotheek van RVO.nl vindt u diverse praktijkverhalen utiliteitsbouw.

Service menu right