Kantoren

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

Het verduurzamen van uw kantoorpand kunt u op verschillende manieren aanpakken. Bijvoorbeeld tijdens het beheer en onderhoud van uw pand.

Voorbeelden over hoe dit aan te pakken vindt u op de pagina’s beheer en onderhoud. Voldoet uw pand niet meer aan de eisen van deze tijd, dan kunt u uw pand renoveren. Renoveren is duurzamer dan nieuwbouw, als het tenminste op een goede manier gebeurt: met de focus op energiebesparende maatregelen. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren van het huidige kantoor' (zie onder Download). Hulpmiddelen en goede voorbeelden vindt u op de pagina renovatie. Alternatieven zijn transformatie of sloop.

Wetgeving

Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Deze maatregelen worden vastgelegd per sector. Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert.

Verkoopt u uw bedrijfspand of verlengt of vernieuwd u de huurovereenkomst? Dan bent u verplicht een energielabel te overleggen.

Heeft uw airconditioningsysteem op gebouwniveau een koelvermogen van meer dan 12KW? Dan bent u verplicht een maal in de 5 jaar het airconditioningsysteem te laten keuren. Een goed afgesteld aircosysteem bespaart 10% tot 30% aan energie.

MJA-aanpak

De meerjarenafspraken energie-efficiency 2001-2020 (MJA3) zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.
De MJA-deelnemers zijn:

Voorbeelden van de MJA deelnemers zijn te vinden in de Database Energiezuinig Gebouwd.

Energiesprong: kantoren vernieuwen naar energieneutraal

‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’ was een innovatieprogramma van Energiesprong voor renovatieprojecten in de kantorensector. Het doel was een energiebesparing van minimaal 60% ten opzichte van het huidige verbruik. Het programma streeft ernaar om alle partijen in de huisvestingsketen van kantoren in beweging te krijgen voor een grootschalige toepassing van duurzame energie. Dit levert een forse reductie op van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Hulpmiddelen specifiek voor kantoorgebouwen

  • Rekentool Verkenning verduurzaming kantoren (zie Download). Deze rekentool geeft snel en eenvoudig informatie over het energieverbruik en de CO2-emissie van het huidige kantoor.
  • Stappenplan verduurzaming kantoren (zie Download). Dit stappenplan is een informatieportaal dat gestructureerd en stap voor stap de weg wijst naar verduurzaming van zowel bestaande als nieuw te bouwen kantoorpanden.
  • Toolkit Duurzame Kantoren. De Toolkit Duurzame Kantoren is een praktische handleiding om het ontwikkelproces van een duurzaam kantoor goed en efficiënt te kunnen managen.
  • Breeam - Beoordelingsrichtlijn Bestaande Gebouwen / scorelijst (Pdf-bestand).

Downloads:

Service menu right