Transactie

Meer artikelen
duurzaam hoofdkantoor Apenheul

Over een transactie wordt gesproken wanneer een nieuw huurcontract wordt afgesloten, een koopovereenkomst wordt gesloten of een gebouw wordt opgeleverd.

Energielabel

Op het moment van de transactie is de eigenaar verplicht aan de toekomstige nieuwe huurder of koper een (geldig) energielabel beschikbaar te stellen. Bij oplevering van een gebouw moet de eigenaar over een geldig energielabel beschikken of moet de verkoper aan de koper een (geldig) energielabel beschikbaar stellen.

Duurzaam inkopen

Een gebouwtransactie is hét natuurlijke moment om de stap tot verduurzaming te zetten. Een goed hulpmiddel in de voorbereiding van de transactie zijn de volgende criteria voor duurzaam inkopen van gebouwen:

Groene huurcontracten

Wanneer een eigenaar en huurder overeenkomen het beheer en onderhoud en het gebruik van een gebouw te verduurzamen, kan er een 'Green Lease' of 'groen' huurcontract worden afgesloten. Hiervoor is de Leidraad Green Lease opgesteld.

Energiezuinig kantoor leidt tot hogere inkomsten: Duurzaamheid loont

Onderzoek van Universiteit Maastricht en RSM Erasmus Universiteit wijst uit dat minder zuinige kantoren gemiddeld een 6,5% lagere huurprijs opbrengen dan zuinige kantoren. Zijn in de buurt van een gebouw een station en andere voorzieningen gelegen, dan leidt dat tot een hogere huurprijs.

Service menu right