Ik ben erkend deskundige

Meer artikelen
Energielabel digiD login

Gefeliciteerd! U bent erkend deskundige. Hoe nu verder? Hoe gaat het afmelden van labels in zijn werk? Hoe houdt u uw kennis en de kwaliteit van uw werk op peil? Op deze pagina vindt u informatie en verwijzingen die u nodig heeft bij uw werkzaamheden als erkend deskundige.

Download de presentatie van de Opfrisbijeenkomst Erkend deskundige op 19 en 22 december 2016.

Werken in de webapplicatie

Selecteert een woningeigenaar u als erkend deskundige? Dan verschijnt deze aanvraag automatisch in uw werkvoorraad in de webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl.
Controleer het geüploade bewijs op afstand. Is alles akkoord? Dan wordt het energielabel automatisch opgenomen in EP-online. Dit is het landelijke register van energielabels. De woningeigenaar krijgt daarvan automatisch bericht.
 
Uitgebreidere informatie over werken in de webapplicatie vindt u in de documenten ‘Handleiding voor de erkend deskundige energielabel woningbouw’ en ‘Handleiding webapplicatie’ onderaan deze pagina.

Mutaties in uw profielgegevens

Het is belangrijk dat uw profielgegevens in de webapplicatie steeds bijgewerkt zijn. Zo blijft u goed bereikbaar voor woningeigenaren en RVO.nl. De meeste profielgegevens kunt u zelf online aanpassen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van uw profielgegevens.
 
Gebruik het mutatieformulier voor erkend deskundigen voor het wijzigen van:
  • bedrijfsnaam (bij ongewijzigd KvK-nummer)
  • examengegevens (examennummer/examendatum/exameninstituut/EPA gekwalificeerd)
RVO.nl controleert een aantal gegevens voordat deze wijzingen worden doorgevoerd in de webapplicatie. Bij vragen nemen wij contact met u op. Een link naar het mutatieformulier is ook te vinden via de webapplicatie. Kijk onder het onderdeel profielgegevens.

eHerkenning tijdig verlengen

U heeft toegang tot de webapplicatie door middel van eHerkenning. Het abonnement van eHerkenning is maar een bepaalde tijd geldig. Zorg ervoor dat het abonnement op tijd wordt verlengd. Als u op tijd verlengt, zijn er geen problemen met inloggen in de webapplicatie. Is het abonnement verlopen? Dan kunt u niet inloggen in de webapplicatie. Sluit een nieuw abonnement af bij een leverancier van eHerkenningsmiddelen en koppel dit opnieuw in de webapplicatie.

Verkoopbrochure als bewijsmateriaal

De kenmerken van de woning die in de verkoopbrochure staan, moeten helder omschreven zijn. Er mag geen discussie zijn of bepaalde woningkenmerken wel of niet aanwezig zijn. De brochure is daarvoor een bewijsstuk. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn. De naam van de makelaar en het adres of de bouwlocatie van de woning moeten altijd vermeld zijn. Er is geen eis aan de geldigheidsdatum van de verkoopbrochure.

Overzichtspagina

Kiest de woningeigenaar er in de webapplicatie voor om alle woningkenmerken in één keer te bewijzen met de verkoopbrochure? Alleen dan moet de verkoopbrochure een overzichtspagina bevatten met alle energetische kenmerken. De overzichtspagina moet zijn opgesteld volgens een verplicht format. Dat is overeengekomen met de makelaarsbranche. Een makelaar kan als service aan zijn klanten zo’n overzichtspagina toevoegen aan zijn verkoopbrochure. De woningeigenaar kan daarmee het bewijs eenvoudiger verzamelen en uploaden. Een makelaar is dus niet verplicht om een overzichtspagina aan de verkoopbrochure toe te voegen.

Als een verkoopbrochure geen overzichtspagina bevat, dan kan de verkoopbrochure worden geüpload voor elk te bewijzen woningkenmerk apart. De erkend deskundige moet het bewijs afkeuren en om aanvullend bewijs vragen als:

  • de verkoopbrochure het woningkenmerk niet duidelijk genoeg beschrijft of;
  • aanleiding geeft tot twijfel.

Samenvatting

1. Alle woningkenmerken in één keer bewijzen: eisen aan de brochure:

  • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van de woning
  • Duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk
  • Brochure bevat overzichtspagina met alle te bewijzen kenmerken (volgens format)

2. Eén of meerdere woningkenmerken los bewijzen. De eisen aan de brochure:

  • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van de woning
  • Duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk

- Geen handtekeningeis
- Geen eis aan de geldigheidsdatum
- Erkend Deskundige is zelf verantwoordelijk om te controleren of een bewijsstuk het woningkenmerk voldoende aannemelijk aantoont. Bij twijfel vragen om aanvullend bewijs.
- Enkel een overzichtspagina (zonder verkoopbrochure) volstaat niet.

Berichten aan woningeigenaren vanuit energielabelvoorwoningen.nl

Wilt u weten wat een woningeigenaar aan berichten krijgt vanuit energielabelvoorwoningen.nl? Kijk dan in in het document ‘Webapplicatie schermen woningeigenaar’. De nieuwste versie vindt u onderaan deze pagina.

Serviceberichten

De bijgewerkte informatie over het energielabel vindt u op Serviceberichten. Zoals informatie over storingen en onderhoud aan de webapplicatie en meldingen over inhoudelijke updates van het energielabel.

Kennis op peil houden

Scholing

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om uw werk goed te blijven doen. Volg regelmatig een opfriscursus of training om uw kennis op peil te houden. Word lid van een brancheorganisatie voor kennisuitwisseling met collega’s. Zij kunnen u ook meer vertellen over cursussen en trainingen.

Handleidingen

Bekijk de handleidingen en FAQ’s die u nodig heeft bij uw werk als erkend deskundige. U vindt deze onderaan deze pagina.

Gebruiksvoorwaarden erkend deskundigen

Tot 1 januari 2017 moesten erkend deskundigen die actief wilden worden in de webapplicatie energielabel woningbouw een overeenkomst met RVO.nl ondertekenen. Die overeenkomst bevatte een aantal algemene regels en een integriteitsverklaring. RVO.nl besloot deze te vervangen door Gebruiksvoorwaarden erkend deskundigen.

Controle en handhaving

Wie beoordeelt de kwaliteit van het werk van erkend deskundigen?

RVO.nl kijkt of de informatie van de aanmelding in de webapplicatie in orde is. Bijvoorbeeld de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het bewijs van vakbekwaamheid. RVO.nl controleert ook de prijsinformatie u presenteert. Deze informatie moet transparant en duidelijk zijn. Dan kunnen woningeigenaren een goede vergelijking maken. Voldoet u niet aan de regels en toelatingseisen? Dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het inactiveren van uw account in de webapplicatie. Ook kunnen we de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) of Autoriteit Consument & Markt informeren.

Inspectie Leefomgeving en Transport

U controleert de bewijsstukken die woningeigenaren uploaden volgens de daarvoor geldende regels. De ILT controleert of u bewijsmateriaal op de juiste manier heeft gecontroleerd. Is uw beoordeling van  bewijsstukken onjuist? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Meer informatie over deze controles vindt u op de website van de ILT .

Beëindigen werkzaamheden

Wilt u uw werkzaamheden als erkend deskundige beëindigen? Gebruik dan het mutatieformulier erkend deskundige. U wordt pas uitgeschreven als u uw werkvoorraad heeft afgehandeld en dat laat weten aan RVO.nl.
 
Tip: zodra u heeft besloten dat u wilt stoppen met uw werkzaamheden als erkend deskundige kunt u zelf alvast in de webapplicatie uw beschikbaarheid op 0 zetten, zodat uw werkvoorraad niet ongewenst oploopt. Een link naar het mutatieformulier is ook te vinden via de webapplicatie. Kijk onder het onderdeel profielgegevens.

Downloads:

Service menu right