Ik ben erkend deskundige

Meer artikelen
Energielabel digiD login

Gefeliciteerd! U bent erkend deskundige. Hoe nu verder? Hoe gaat het afmelden van labels in zijn werk? Hoe houdt u uw kennis en de kwaliteit van uw werk op peil? Op deze pagina vindt u informatie en verwijzingen die u nodig heeft bij uw werkzaamheden als erkend deskundige.

Download de presentatie van de Opfrisbijeenkomst Erkend deskundige op 19 en 22 december 2016.

Werken in de webapplicatie

Selecteert een woningeigenaar een erkend deskundige? Dan verschijnt deze aanvraag automatisch in uw werkvoorraad in de webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl.

Controleer het geüploade bewijs op afstand. Is alles akkoord? Dan wordt het energielabel automatisch opgenomen in EP-online. Dit is het landelijke register van energielabels. De woningeigenaar krijgt daarvan automatisch bericht. Uitgebreidere informatie over werken in de webapplicatie vindt u in de documenten ‘Handleiding voor de erkend deskundige energielabel woningbouw’ en ‘Handleiding webapplicatie’ onderaan deze pagina.

Verkoopbrochure als bewijsmateriaal

Eén van de bewijsstukken die een woningeigenaar kan aanleveren, is de verkoopbrochure. Verkoopbrochures zijn onbeperkt geldig. Er zijn twee manieren om de verkoopbrochure te gebruiken als bewijslast:
  • Een woningeigenaar wil alles in één keer bewijzen met een verkoopbrochure. De brochure moet voldoen aan de gestelde eisen:
  • Een woningeigenaar wil één kenmerk bewijzen met een verkoopbrochure. De brochure moet voldoen aan de algemene eis voor bewijslast. In de brochure moet een duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk staan. Ook moet het adres van de woning in de brochure staan.
De verkoopbrochure is als bewijsstuk geldig als deze voldoet aan de volgende eisen:
  • De brochure is opgesteld én door een makelaar én heeft een ondertekende overzichtspagina met alle te bewijzen woningkenmerken.
  • Op de overzichtspagina staat het adres van de woning.
Is de verkoopbrochure incompleet of niet ondertekend? Keur de aanvraag af. In de handleiding voor de Erkend Deskundige is het format van de overzichtspagina opgenomen (zie Handleiding erkend deskundige energielabel RVOnl - versie 1.2, pagina 70, bijlage 2, bewijslast voorbeeld 2). Dit voorbeeld is een verplicht format. De makelaarsbranche heeft dit afgesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Verkoopbrochure als bewijstlast

Brancheorganisaties riepen makelaars op om de overzichtspagina standaard toe te voegen aan een verkoopbrochure. Dit vergroot de bruikbaarheid van de brochure als bewijslast.

Verleng op tijd uw eHerkenning

U heeft toegang tot de webapplicatie door middel van eHerkenning. Het abonnement van eHerkenning is maar een bepaalde tijd geldig. Zorg dat u het abonnement op tijd verlengt. Als u op tijd verlengt, zijn er geen problemen met inloggen in de webapplicatie. Is het abbonement verlopen? Dan kunt u niet inloggen in de webapplicatie. Sluit een nieuw abonnement af bij een leverancier van eHerkenningsmiddelen en koppel dit opnieuw in de webapplicatie.

Berichten vanuit energielabelvoorwoningen.nl

Wilt u weten wat een woningeigenaar aan berichten krijgt vanuit energielabelvoorwoningen.nl? Kijk dan in de klikdemo woningeigenaren. De nieuwste versie vindt u onderaan deze pagina.

Houd u uw kennis op peil

Scholing

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen om uw werk goed te blijven doen. Volg regelmatig een opfriscursus of training om uw kennis op peil te houden. Word lid van een brancheorganisatie voor kennisuitwisseling met collega’s. Zij kunnen u ook meer vertellen over cursussen en trainingen.
 
Verleng op tijd uw bewijs van vakbekwaamheid en diploma’s door herexamen te doen. Het bewijs van vakbekwaamheid is 5 jaar geldig.

Handleidingen

Bekijk de handleidingen en FAQ’s die u nodig heeft bij uw werk als erkend deskundige. U vindt deze onderaan de pagina.

Serviceberichten

De bijgewerkte informatie over het energielabel vindt u op Serviceberichten. Zoals informatie over storingen en onderhoud aan de webapplicatie en meldingen over inhoudelijke updates van het energielabel.

Controle en handhaving

RVO.nl kijkt of de informatie van de aanmelding in de webapplicatie in orde is. Bijvoorbeeld de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het bewijs van vakbekwaamheid. RVO.nl controleert ook de prijsinformatie u aanbiedt. Deze informatie moet transparant en duidelijk zijn. Dan kunnen woningeigenaren een goede vergelijking maken. 
 
Voldoet u niet aan de regels en toelatingseisen? Dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het blokkeren van uw account in de webapplicatie. Ook kunnnen we de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) of Autoriteit Consument & Markt informeren.
 
Lees meer informatie in de download 'Gedragslijn' onderaan deze pagina. Deze regels zijn er om de woningeigenaren te voorzien van goede informatie over de geregistreerde erkend deskundigen. Bijvoorbeeld bij een geschil.

Inspectie Leefomgeving en Transport

U controleert volgens de regels de bewijsstukken. De ILT controleert of u bewijsmateriaal op de juiste manier heeft gecontroleerd. De Inspectie doet dit op basis van steekproeven en aan de hand van signalen. Keurt u bewijsstukken niet goed of onterecht goed? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Mutaties en beëindigen werkzaamheden

Het is belangrijk dat uw profielgegevens in de webapplicatie steeds bijgewerkt zijn. Zo blijft u goed bereikbaar voor woningeigenaren en RVO.nl. De meeste profielgegevens kunt u zelf online aanpassen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van uw profielgegevens.

RVO.nl controleert aantal gegevens voordat deze wijzingen worden doorgevoerd in de webapplicatie. Bij vragen nemen wij contact met u op. Gebruik het mutatieformulier erkend deskundige voor het wijzigen van:

  • persoonsgegevens
  • bedrijfsnaam (bij ongewijzigd KvK-nummer)
  • examengegevens (examennummer/examendatum/exameninstituut/EPA gekwalificeerd)

Wilt u als erkend deskundige uw werkzaamheden stoppen? Gebruik ook het mutatieformulier erkend deskundige. U wordt pas uitgeschreven als u uw werkvoorraad dat laat weten aan RVO.nl. Een link naar het mutatieformulier is ook te vinden via de webapplicatie. Kijk onder het onderdeel profielgegevens.

Downloads:

Service menu right