Ik word erkend deskundige

Meer artikelen

Als u erkend deskundige wilt worden, doorloopt u verplicht de volgende stappen:

  1. Bewijs van vakbekwaamheid
  2. Verplichte instructie RVO.nl
  3. Instructiemail
  4. Inschrijven bij KvK
  5. Advies: voorzien in een klachtenregeling
  6. optioneel: iDEAL aanvragen en valideren
  7. Aanvragen eHerkenning niveau 2, gekoppeld aan dienst energielabel
  8. Aanmelden als nieuwe erkend deskundige in webapplicatie
  9. Verificatie EP-online accounts
  10. Eerste keer inloggen in de webapplicatie

1. Bewijs van vakbekwaamheid

Iedereen met een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform BRL 9500-01 (EPA-adviseur of EPA-opnemer) kan Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw worden. U moet het examennummer (of EPA-nummer) doorgeven aan RVO.nl om aan te tonen dat u examen hebt afgelegd.

Heeft  u niet zo'n bewijs van vakbekwaamheid niet? Dan kunt u er ook voor kiezen om het examen 'Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw' te doen. SVMNIVO verzorgt dit examen in opdracht van RVO.nl. Als u geslaagd bent, ontvangt u een examennummer dat u moet doorgeven aan RVO.nl.

2. Verplichte instructie RVO.nl

Voordat u als erkend deskundige gebruik kunt maken van de webapplicatie, moet u een instructiebijeenkomst van RVO.nl bijwonen. Deze instructie is gratis en duurt circa 2,5 uur. U krijgt een toelichting op uw rol en leert werken met de webapplicatie. Gediplomeerde EPA-adviseurs, –opnemers en personen die het Examen Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw met goed gevolg hebben afgelegd (en dus in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid van SVMNIVO) kunnen zich aanmelden voor een instructiebijeenkomst.

Het examenbureau voor de vastgoedbranche SVMNIVO zal degenen, die bij SVMNIVO het bewijs van vakbekwaamheid behaald hebben, attenderen op het feit dat zij zich via het webformulier moeten aanmelden voor de instructiebijeenkomst.

3. Instructiemail

Na de instructie ontvangen de deelnemers van RVO.nl een instructiemail met daarin de aanmeldprocedure, de handleiding  van de webapplicatie en verwijzingen naar nuttige informatie op de website van RVO.nl. Voordat u zich aanmeldt in de webapplicatie, moet u de stappen 4 tot en met 7 doorlopen hebben.

4. Inschrijven bij Kamer van Koophandel

U dient werkzaam te zijn voor een bedrijf dat is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Richt u zelf een bedrijf op van waaruit u werkzaamheden als erkend deskundige gaat verrichten? Dan dient u dat bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Het Kvk-nummer moet u aan RVO.nl doorgeven als bewijs van het bedrijf waarvoor u als erkend deskundige werkzaam bent.

5.Advies: voorzien van een klachtenregeling

RVO.nl adviseert u nadrukkelijk om te voorzien in een klachtenregeling. Dat kan b.v. bij De Geschillencommissie Energielabel, maar een andere regeling mag ook. Hieraan zijn kosten verbonden.Let op: EPA-W-adviseurs of -opnemers hebben hun bedrijf vaak al geregistreerd bij De Geschillencommissie.

6. optioneel: iDEAL aanvragen en valideren

Aanvragen

U kunt kiezen voor betalen via iDEAL of via een factuur. Beide mogelijkheden aanbieden kan ook. Wilt u iDEAL gebruiken, dan moet u dat aanvragen. Aan het gebruik van iDEAL zijn kosten verbonden.

Valideren

Gaat u gebruikmaken van iDEAL, dan moet u – nadat u bericht heeft gehad van Ingenico dat uw internetkassa is geactiveerd – het aan u gestuurde PSP-ID invullen in uw profiel in de webapplicatie en iDEAL op 'ja' zetten. Daarna kunnen woningeigenaren u via iDEAL betalen.

Meer informatie over iDeal.

7. Aanvragen eHerkenning veiligheidsniveau 2, gekoppeld aan dienst energielabel

Voor het werken in de webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit moet u aanvragen bij een eHerkenningsleverancier. Daaraan zijn kosten verbonden. Let op: houd rekening met een doorlooptijd van 4 weken.

Dienst ‘Energielabel voor woningen’ koppelen

Als u al een eHerkenningsmiddel op veiligheidsniveau 2 heeft, dan kunt u dit voor de webapplicatie gebruiken. U moet uw eHerkenningsleverancier dan nog wel vragen de dienst ‘Energielabel voor woningen’ beschikbaar te maken voor uw account.

Persoonsgebonden

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. Elke persoon binnen een bedrijf die moet werken met diensten of applicaties waarvoor eHerkenning nodig is (zoals de webapplicatie energielabel voor woningen) moet dus een eigen eHerkenningsmiddel hebben. Het is niet toegestaan om in de webapplicatie te werken met het eHerkenningsmiddel van iemand anders.

Meer informatie over eHerkenning.

8. Aanmelden als nieuwe erkend deskundige in de webapplicatie

Als u de stappen 1 tot en met 7 juist heeft uitgevoerd, gaat u naar de webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl en kiest de knop 'Aanmelden als nieuwe erkend deskundige'. U logt vervolgens in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw eHerkenning.

Invullen profielgegevens

De profielgegevens die u invult worden opgenomen in de webapplicatie. Woningeigenaren zien een aantal van uw gegevens, zodat ze u als erkend deskundige kunnen selecteren. Zorgt u er dus voor dat u uw profielgegevens zo volledig mogelijk invoert in de webapplicatie en dat u deze gegevens actueel houdt. RVO.nl controleert uw gegevens en vraagt om aanvulling indien nodig.

Uw tarief bepalen

U bepaalt zelf welk tarief u rekent voor het controleren en registreren van een energielabel. U presenteert uw prijs in het prijsveld en geeft een eventuele toelichting daarop in het advertentieveld. Deze prijsinformatie moet transparant en eenduidig zijn, zodat een woningeigenaar een goede keuze kan maken. RVO.nl controleert hierop.

Gebruikersvoorwaarden

RVO.nl is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de webapplicatie voor woningeigenaren en erkend deskundigen. Wij mogen daarom voorwaarden stellen aan het gebruik van de webapplicatie. De gebruikersvoorwaarden zijn een samenvatting van de regels die sinds januari 2015 gelden voor erkend deskundigen. Deze voorwaarden zijn in lijn met de wet Oneerlijke Handelspraktijken uit het Burgerlijk Wetboek.

Download (onderaan deze pagina)

Een gedetailleerde toelichting vindt u in de instructie: 'Toelichting - Aanmelden als nieuwe erkend deskundige'.

9. Verificatie EP-online accounts

Nadat u de voorgaande stappen correct heeft doorlopen, ontvangt u automatisch bericht van RVO.nl met daarin de volgende instructies:

1.    Twee mails met een gebruikersnaam en wachtwoord die u nodig heeft om energielabels definitief te kunnen laten registreren in EP-online (de database waarin alle afgegeven energielabels terug te vinden zijn). U moet uw account activeren door op de activatielink in de mail te klikken en uw wachtwoord te wijzigen in een door u gekozen wachtwoord. Deze gegevens moet u goed bewaren.
2.    Een mail met de bevestiging dat u kunt inloggen met eHerkenning op https://www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl/

10. Eerste keer inloggen in de webapplicatie

Bij de eerste keer inloggen in de webapplicatie zal de applicatie u vragen een aantal gegevens aan te vullen, waaronder uw beschikbaarheid en profiel. U bent als erkend deskundige pas zichtbaar in de webapplicatie als u een keer heeft ingelogd en uw beschikbaarheid minimaal één keer heeft opgeslagen. Vanaf dit moment heeft u het registratieproces volledig doorlopen en kunt u labels registreren middels de webapplicatie.

Mutaties doorvoeren

Na uw registratie in de webapplicatie kunt u de meeste van uw gegevens zelf wijzigen in de webapplicatie. Een aantal profielgegevens kunt u echter niet zelf wijzigen. Gebruik hiervoor het mutatieformulier erkend deskundige. U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens..

 

Service menu right