Ik word erkend deskundige

Meer artikelen
duurzamewoningen

Als u erkend deskundige wilt worden, doorloopt u verplicht de volgende stappen:

 1. Bewijs van vakbekwaamheid
 2. Verplichte instructie RVO.nl
 3. Instructiemail
 4. Inschrijven bij KvK
 5. Registreren bij de Geschillencommissie subcommissie Energielabel
 6. optioneel: iDEAL aanvragen en valideren
 7. Aanvragen eHerkenning niveau 2, gekoppeld aan dienst energielabel
 8. Aanmelden als nieuwe erkend deskundige in webapplicatie
 9. Overeenkomst tekenen en retourneren
 10. Verificatie EP-online accounts
 11. Eerste keer inloggen in de webapplicatie

1. Bewijs van vakbekwaamheid

Iedereen met een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform BRL 9500-01 (EPA-adviseur of EPA-opnemer) kan Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw worden. U moet het examennummer (of EPA-nummer) doorgeven aan RVO.nl om aan te tonen dat u examen hebt afgelegd.

Hebt u een dergelijk  bewijs van vakbekwaamheid niet, dan kunt u er ook voor kiezen om het examen 'Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw' te doen. SVMNIVO verzorgt dit examen in opdracht van de RVO.nl. Als u geslaagd bent ontvangt u een examennummer dat u moet doorgeven aan RVO.nl.

2. Verplichte instructie RVO.nl

Voordat u als erkend deskundige gebruik kunt maken van de webapplicatie, moet u een instructiebijeenkomst van RVO.nl bijwonen. Deze instructie is gratis en duurt circa 2,5 uur. U krijgt een toelichting op uw rol en leert werken met de webapplicatie. Gediplomeerde EPA-adviseurs, –opnemers en personen die het Examen Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw met goed gevolg hebben afgelegd (en dus in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid van SVMNIVO) kunnen zich aanmelden voor een instructiebijeenkomst.

Het examenbureau voor de vastgoedbranche SVMNIVO zal degenen, die bij SVMNIVO het bewijs van vakbekwaamheid behaald hebben, attenderen op het feit dat zij zich via het webformulier moeten aanmelden voor de instructiebijeenkomst.

3. Instructiemail

Na de instructie ontvangen de deelnemers van RVO.nl een instructiemail met daarin de aanmeldprocedure, de handleiding erkend deskundige (beschikbaar onder publicaties) en de handleiding webapplicatie. Veel gestelde vragen over de handleidingen vindt u in de FAQ Handleiding (pdf) onderaan deze pagina. Voordat u zich aanmeldt in de webapplicatie, moet u de stappen 4 tot en met 7 doorlopen hebben.

4. Inschrijven bij KvK

U dient werkzaam te zijn voor een bedrijf dat is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. U kunt een bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het Kvk-nummer moet u aan RVO.nl doorgeven als bewijs van het bedrijf waarvoor u als erkend deskundige werkzaam bent.

5. Registreren bij de Geschillencommissie subcommissie Energielabel

De erkend deskundige energielabel woningbouw is verplicht zijn bedrijf te registreren bij De Geschillencommissie subcommissie Energielabel van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

EPA-W-adviseurs of -opnemers hebben hun bedrijf vaak al geregistreerd bij deze commissie. Mocht u uw bedrijf nog niet geregistreerd hebben, dan kunt u dat doen via de website van de Geschillencommissie. Aan de registratie zijn kosten verbonden.

Registratie bij de Geschillencommissie geschiedt op basis van het KvK-nummer van een bedrijf (en niet op basis van een persoon). Als een erkend deskundige dus meerdere bedrijven (met unieke KvK-nummers) in de webapplicatie wil registreren, dan zal deze erkend deskundige elk van die bedrijven apart bij “De Geschillencommissie Energielabel” moeten registreren.

6. optioneel: iDEAL aanvragen en valideren

Aanvragen

U kunt kiezen voor betalen via iDEAL of via een factuur. Beide mogelijkheden aanbieden kan ook. Wilt u iDEAL gebruiken, dan moet u dat aanvragen. Aan het gebruik van iDEAL zijn kosten verbonden.

Valideren

Gaat u gebruikmaken van iDEAL, dan moet u – nadat u bericht heeft gehad van Ingenico dat uw internetkassa is geactiveerd – het aan u gestuurde PSP-ID invullen in uw profiel in de webapplicatie en iDEAL op 'ja' zetten. Daarna kunnen woningeigenaren u via iDEAL betalen.

Meer informatie over iDeal.

7. Aanvragen eHerkenning veiligheidsniveau 2, gekoppeld aan dienst energielabel

Voor het werken in de webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit moet u aanvragen bij een eHerkenningsleverancier. Daaraan zijn kosten verbonden. Let op: houd rekening met een doorlooptijd van 4 weken.

Dienst ‘Energielabel voor woningen’ koppelen

Als u al een eHerkenningsmiddel op veiligheidsniveau 2 heeft, dan kunt u dit voor de webapplicatie gebruiken. U moet uw eHerkenningsleverancier dan nog wel vragen de dienst ‘Energielabel voor woningen’ beschikbaar te maken voor uw account.

Persoonsgebonden

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. Elke persoon binnen een bedrijf die moet werken met diensten of applicaties waarvoor eHerkenning nodig is (zoals de webapplicatie energielabel voor woningen) moet dus een eigen eHerkenningsmiddel hebben. Het is niet toegestaan om in de webapplicatie te werken met het eHerkenningsmiddel van iemand anders.

Meer informatie over eHerkenning.

8. Aanmelden als nieuwe erkend deskundige in de webapplicatie

Als u de stappen 1 tot en met 7 juist heeft uitgevoerd, gaat u naar de webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl en kiest de knop 'Aanmelden als nieuwe erkend deskundige'. U logt vervolgens in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw eHerkenning.

Invullen profielgegevens

De profielgegevens die u invult worden opgenomen in de webapplicatie. Woningeigenaren zien een aantal van uw gegevens, zodat ze u als erkend deskundige kunnen selecteren. Zorgt u er dus voor dat u uw profielgegevens zo volledig mogelijk invoert in de webapplicatie en dat u deze gegevens actueel houdt. RVO.nl controleert uw gegevens en vraagt om aanvulling indien nodig.

Uw tarief bepalen

U bepaalt zelf welk tarief u rekent voor het controleren en registreren van een energielabel. U presenteert uw prijs in het prijsveld en een eventuele toelichting daarop in het advertentieveld. Deze prijsinformatie moet transparant en eenduidig zijn, zodat een woningeigenaar een goede keuze kan maken. De volgende regels gelden voor de informatie die u geeft in het prijs- en advertentieveld:

Prijs in prijsveld:

 • reguliere prijs, dus geldend voor het hele traject van aannemen van de aanvraag, controleren van bewijsstukken en registreren van het energielabel;
 • geen extra voorwaarden (zoals inleveren kortingbon of klant zijn bij bepaald bedrijf);
 • inclusief BTW en administratiekosten.

Advertentieveld:

als de prijs in dit veld herhaald wordt, dan moet dat dezelfde prijs zijn als in het prijsveld. In het advertentieveld kan eventuele korting vermeld worden, die de erkend deskundige biedt met de daarbij behorende voorwaarden. Er mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht voor de afhandeling van aanvragen via RVO.nl of voor facturen; deze horen bij de administratiekosten.

RVO.nl controleert de prijs- en advertentievelden in de webapplicatie.

Download (onderaan deze pagina)

Een gedetailleerde toelichting vindt u in de instructie: 'Toelichting - Aanmelden als nieuwe erkend deskundige'.

9. Overeenkomst tekenen en retourneren
Als onderdeel van de toelatingsprocedure dient u een ‘Overeenkomst toegang internetapplicatie energielabel woningbouw’ te ondertekenen. Deze ontvangt u per email, nadat u alle bovenstaande stappen doorlopen heeft. U vindt een voorbeeld van deze overeenkomst hier zodat u alvast kunt lezen wat u straks ondertekent. Na het invullen en ondertekenen van deze overeenkomst dient u dit document per email te retourneren aan ED@rvo.nl. Zodra deze overeenkomst is ontvangen wordt u, na controle, geregistreerd in de webapplicatie.

Downloads (onderaan deze pagina)

'Voorbeeldovereenkomst toegang webapplicatie'
'Toelichting bij overeenkomst webapplicatie'

10. Verificatie EP-online accounts

Nadat u de voorgaande stappen correct heeft doorlopen, ontvangt u automatisch bericht van RVO.nl met daarin de volgende instructies:

1.    Twee mails met een gebruikersnaam en wachtwoord die u nodig heeft om energielabels definitief te kunnen laten registreren in EP-online (de database waarin alle afgegeven energielabels terug te vinden zijn). U moet uw account activeren door op de activatielink in de mail te klikken en uw wachtwoord te wijzigen in een door u gekozen wachtwoord. Deze gegevens moet u goed bewaren.
2.    Een mail met de bevestiging dat u kunt inloggen met eHerkenning op https://www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl/

11. Eerste keer inloggen in de webapplicatie

Bij de eerste keer inloggen in de webapplicatie zal de applicatie u vragen een aantal gegevens aan te vullen, waaronder uw beschikbaarheid en profiel. U bent als erkend deskundige pas zichtbaar in de webapplicatie als u een keer heeft ingelogd en uw beschikbaarheid minimaal één keer heeft opgeslagen. Vanaf dit moment heeft u het registratieproces volledig doorlopen en kunt u labels registreren middels de webapplicatie.

Mutaties doorvoeren

Na uw registratie in de webapplicatie kunt u de meeste van uw gegevens zelf wijzigen in de webapplicatie. Een aantal profielgegevens kunt u echter niet zelf wijzigen. Gebruik hiervoor het mutatieformulier erkend deskundige. U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens.

Service menu right