Serviceberichten

Meer artikelen
Energielabel woningen en utiliteitsgebouwen

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken over de webapplicatie voor het regelen van een definitief energielabel.

2016

29 november 2016: Gepland onderhoud energielabelvoorwoningen.nl
Op onderstaande data is er gepland onderhoud. Hierdoor is de webapplicatie vanaf 8:00 uur voor enkele uren niet bereikbaar. Het inlezen van adresbestanden vindt plaats op  29 november, 27 december 2016. In 2017 op 24 januari en 28 februari.

22 april 2016: EPA adviseurs - Geen correctie van energielabels bij de Energie-Index

Zoals bekend zijn er van 1 januari tot 16 maart 2015 deels onjuiste labels via de Energie-Index (EI) route geregistreerd, waarbij de labelletter kan afwijken. Er is besloten deze labels niet in EP-online.nl te corrigeren. Reden hiervoor is dat dit niet gedaan mag worden zonder toestemming van de woningeigenaar.

De labels van 1 januari tot 16 maart 2015 kunnen, als uw klant hierom vraagt, door u als EPA-adviseur door correcte energielabels vervangen worden. Dit kunt u doen door met de nieuwste versie van uw software de registratie te vervangen. Hiervoor kunt u extra vervangrechten aanvragen bij fbni@rvo.nl. Bij het vervangen van de EI ontvangt u ook een correct afschrift van het definitief energielabel wat u aan uw klant kunt overhandigen. Let wel, wij bevelen vervanging alleen aan als u dit vooraf afstemt met uw klant.

5 april 2016: Koppelingsverzoek voor nieuwbouwwoningen vereenvoudigd
Het indienen van een koppelingsverzoek voor meerdere nieuwbouwwoningen uit één project is eenvoudiger dan voorheen. Het is nu mogelijk om slechts éénmaal het bewijs te uploaden bij één woning uit het project, en dat voor meerdere woningen uit het project te laten gelden. Voor alle andere woningen uit het project dient u wel alsnog het koppelingsverzoek per woning aan te vragen, maar dit kan dan zonder het uploaden van het bewijs.
 
U stuurt hiervoor na het uploaden van het bewijs een verzoek aan klantcontact@rvo.nl onder vermelding van 'koppelingsverzoeken nieuwbouw'. Als bijlage voegt u daarbij een Excelbestand met de adressen waarvoor het betreffende bewijs geldt. Dit Excelbestand dient een normale opmaak te hebben en aparte kolommen voor waarden als straat, huisnummers en huisnummertoevoegingen. Daarnaast ontvangen wij graag een PDF van het Excelbestand. Zie ook de FAQ: Hoe werkt het koppelingsverzoek.

Per woning een label

Heeft u bovenstaande uitgevoerd, dan koppelt RVO.nl de nieuwbouwwoningen. Dit betreft slechts de koppeling tussen de woning en de aanvrager. Na de koppeling dient de aanvrager voor elke nieuwbouwwoning afzonderlijk het energielabel aan te vragen.
 

24 maart 2016: Update FAQ Methodiek energielabel voor woningen

25 februari 2016: Nederlands energielabel mag van Europa, geen boete
De Europese Commissie stopt de procedure waarin werd onderzocht of het Nederlandse energielabel voor woningen wel voldoet aan de Europese regels. Een dreigende boete van 90 miljoen euro per jaar is daarmee van de baan.

Service menu right