Energieprestatie - BENG

Meer artikelen
Energieprestatie (EPC) - EPC berekenen

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen (BENG-indicatoren). Ga voor een snel overzicht naar de Infographic BENG. Een uitgebreide toelichting vindt u op Wettelijke eisen. De voorgenomen BENG eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling. 
 
Op Woningbouw – BENG en Overheidsgebouwen – BENG vindt u meer informatie over deze specifieke categorieën. RVO.nl voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de zogenoemde BENG-routekaart voor de utiliteitsbouw uit. Wanneer hier meer informatie over is, wordt dat op deze pagina’s gepubliceerd. Veelgestelde vragen vindt u bij de FAQ’s – BENG.

Bepalingsmethode – BENG

Er is nu nog geen bepalingsmethode voor BENG. Daarom heeft RVO.nl een handreiking opgesteld waarin we de bepaling van de drie BENG-indicatoren omschrijven. Ook is een rekenblad beschikbaar. U vindt dit op Bepalingsmethode – BENG 

Voorbeeldendatabase Energiezuinig gebouwd

In de database Energiezuinig Gebouwd zijn meer dan 400 gerealiseerde voorbeelden te vinden van innovatieve projecten in de gebouwde omgeving. Van energiezuinig tot BENG en energieleverend. U vindt naast een projectbeschrijving geverifieerde informatie over de bouwkundige en installatietechnische kenmerken, beperking van de energievraag en het toepassen van duurzame energiebronnen.

Forum

Om de discussie over de BENG-indicatoren en voorgenomen eisen te kunnen voeren, kunt u naar het  BENG-forum. Op het BENG forum kunnen professionals uit het werkveld gebouwde omgeving netwerken, discussiëren, samenwerken, kennis uitwisselen en ideeën opdoen over BENG in de praktijk. Meld u aan via Energieplein20.

Service menu right