Wettelijke eisen - BENG

Meer artikelen
Energieprestatie (EPC) - EPC berekenen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) presenteerde op 2 juli 2015 met een brief de voorgenomen eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden. Voor overheidsgebouwen geldt dat vanaf 1 januari 2019 de bouwvergunning die wordt aangevraagd, moet voldoen aan de BENG eisen. De overheid vervult hierin een voorbeeldrol.

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen:
  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Op basis van het DGMR onderzoek "Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-energieneutrale gebouwen" is er een beeld van het niveau van haalbare eisen die eind 2018 voor overheidsgebouwen gelden en eind 2020 voor andere gebouwen.

De vastgestelde niveaus staan voor de verschillende gebouwfuncties in onderstaande tabel. De eisen worden nu in de praktijk regelmatig gerealiseerd, maar zitten nog in de top van de markt. De eisen sluiten aan op de definitie van bijna energie-neutrale gebouwen zoals beschreven in de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en op het uitgangspunt van het energieakkoord waarin energiebesparing voorop staat.

Gebouwfunctie

1- Energiebehoefte
kWh/m2.jr

2- Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr

3 - Aandeel hernieuwbare energie %

Woningen en woongebouwen

25

25

50

Utiliteitsgebouwen

5025

50

Onderwijsgebouwen

506050

Gezondheidszorggebouwen

6512050

1)Energiebehoefte

Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Voor utiliteitsgebouwen telt ook de energiebehoefte voor verlichting mee. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

2)Primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energie bronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik

Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

3)Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

Eisen zijn nog niet definitief

In 2018 wordt getoetst of de eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. De verwachting is dat de eisen voor het grootste deel van de gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2021. Gestapelde bouw hoger dan vijf verdiepingen, studio’s en winkels krijgen hierbij speciale aandacht.  

Gezond binnenklimaat

Een consequentie van de eisen is, dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt.

Downloads:

Service menu right