Beleid - Eisen energieprestatie nieuwbouw vanaf 2020

Meer artikelen
Energieprestatie (EPC) - EPC berekenen
Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) presenteerde op 2 juli met een brief de eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen die vanaf 2020 gelden. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf eind 2018: de overheid vervult hierin een voorbeeldrol.
 

In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Op basis van het DGMR onderzoek “Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-energieneutrale gebouwen” is een beeld ontstaan van het niveau van haalbare eisen die eind 2018 voor overheidsgebouwen gelden en eind 2020 voor andere gebouwen.

De vastgestelde niveaus zijn voor de verschillende gebouwfuncties weergegeven in onderstaande tabel. De eisen worden nu in de praktijk regelmatig gerealiseerd, maar zitten nog in de top van de markt.

Gebouwfunctie
1 - Energiebehoefte
kWh/m2.jr
2 - Primair energiegebruik
kWh/m2.jr
 3 - Aandeel hernieuwbare energie %
Woningen en woongebouwen
25
25
50
Utiliteitsgebouwen
50
25
50
Onderwijsgebouwen
50
60
50
Gezondheidszorggebouwen
65
120
50


Deze eisen sluiten aan op de definitie van bijna energie-neutrale gebouwen zoals beschreven in de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en op het uitgangspunt van het energieakkoord waarin energiebesparing voorop staat.

1) Energiebehoefte
Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Voor utiliteitsgebouwen telt ook de energiebehoefte voor verlichting mee.

De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

2) Primair energiegebruik

Het primair energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee.

Voor woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energie bronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Verschil tussen energiebehoefte en het primair energiegebruik
Bij primair energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

3) Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair energiegebruik.

Eisen zijn nog niet definitief

In 2018 wordt getoetst of de eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. De verwachting is dat de eisen voor het grootste deel van de gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2021. Gestapelde bouw hoger dan vijf verdiepingen, studio’s en winkels krijgen hierbij speciale aandacht.  

Gezond binnenklimaat

Een consequentie van de eisen is, dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt.

Bepalingsmethode

De BENG-indicatoren kunnen op dit moment alleen bepaald worden uit de tussenresultaten van de berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekening (NEN 7120). In de brief aan de Tweede Kamer wordt aangekondigd dat het kabinet wil zorgen voor bepalingsmethoden die transparant en eenvoudig zijn en goed aansluiten bij de behoefte van de consument. Omdat er nu nog geen bepalingsmethode voor BENG beschikbaar is, heeft RVO.nl een handreiking opgesteld waarin de bepaling van de drie indicatoren is omschreven. Ook is een rekenblad uitgewerkt om een berekening van de BENG-indicatoren uit te voeren.

Downloads:

Service menu right