Energieprestatievergoeding (EPV)

Meer artikelen
Oudere huurwoningen worden verbouwd tot hogere energielabelklasse

Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. De EPV is er voor woningcorporaties en andere verhuurders.

Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken.

Kenmerken NOM-woning

Bij een NOM-woning zijn er energiebesparende maatregelen genomen. Ook heeft de woning energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Wat is de EPV?

De EPV is een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder. De EPV geldt voor een gegarandeerde energieprestatie van de woonruimte door de verhuurder. Het gaat om energiebesparende én energieleverende voorzieningen aan die woonruimte.

Doel EPV

Doel is om een vaste vergoeding overeen te komen voor de energieprestatie van een zeer energiezuinige woning, zoals een NOM-woning. De EPV neemt de huidige wettelijke belemmeringen hiervoor weg. Zo stimuleert de EPV dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

Eisen EPV

Wil de verhuurder een EPV met de huurder overeenkomen voor een sociale huurwoning? Dan moet de woning aan enkele eisen voldoen.

  • De woning is zeer goed geïsoleerd
  • De woning produceert (duurzaam) gemiddeld net zo veel energie als de woning gebruikt
  • De verhuurder toont aan dat de huurwoning voldoet aan de eisen voor een EPV. Bijvoorbeeld rond isolatie. Daarvoor kan hij terecht bij erkende bedrijven die de warmtevraag van een woning bepalen. Ook de hoeveelheid energie die de woning opwekt, moet de verhuurder (laten) meten.
  • De woning dient dus zeer goed geïsoleerd te zijn. En het heeft een zeer lage warmtevraag. De warmtevraag is minder dan 50 kWh/m2 per jaar. De hoogste EPV is maximaal € 1,40/m2 per maand. Daarvoor moet de warmtevraag onder de 30 kWh/m2 per jaar liggen. De woning wekt minimaal een even grote hoeveelheid duurzame energie op. Daarmee kan die volledig in de behoefte aan warmte voorzien. Daarnaast wekt de woning 15 kWh/m2 per jaar op voor warm tapwater.
  • De woning wekt voldoende hulpenergie (Ehulp) op. Bij Ehulp gaat het om de gebouwgebonden (elektrische) energie voor installaties. Denk aan ventilatiesystemen, (comfort)koelingsystemen en systemen voor meting en monitoring. Energie voor verlichting valt niet onder Ehulp. Daar bovenop moet de woning 26 kWh/m2 per jaar aan energie opwekken. Deze energie is voor de huurder. Het gaat om minimaal 1.800 kWh en maximaal van 2.600 kWh.
Wilt u weten wat de regels voor de energieprestatievergoeding (EPV) van uw huurwoning? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.

EPV bij renovatie huurwoningen

Een verhuurder die een woning wil renoveren heeft daarvoor de toestemming van de huurder nodig. Dat geldt ook als de verhuurder een EPV wil vragen voor een zeer energiezuinige woning, zoals een NOM-woning. Wil een verhuurder een woningcomplex van minimaal 10 woningen renoveren? Daarvoor heeft hij instemming nodig van 70% van de huurders.

Hoogte EPV

Huurder en verhuurder spreken zelf de hoogte van de EPV af. De EPV mag niet hoger zijn dan wat daarover in de wet staat. Dit wettelijke maximum wordt elk jaar aangepast aan de inflatie. De huurder krijgt van de verhuurder elk jaar door hoeveel energie de woning opwekt.

EPV en energierekening

Een huurder ontvangt nog steeds een rekening van zijn energieleverancier. De huurder betaalt namelijk altijd een bepaald bedrag voor de aansluiting op het elektriciteitsnet (vastrecht). Valt de duurzaam opgewekte warmte op de woning onder de Warmtewet, zoals bij blokverwarming? Dan ontvangt de huurder een rekening voor de geleverde warmte. Gebruikt de huurder meer energie dan de huurwoning opwekt? In dat geval betaalt hij bij voor het extra gebruik. Gebruikt hij minder energie? Dan krijgt hij geld terug van zijn energiebedrijf.

Geen invloed EPV op huur en huurtoeslag

De EPV staat los van de huur. De jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de hoogte van de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.

Bezwaar EPV

Is een huurder het niet eens met de voorgestelde vergoeding van de verhuurder? Of vindt hij dat de woning onvoldoende energie opwekt? Dan kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder. Misschien worden zij het samen niet eens. De huurder kan het geschil dan aan de huurcommissie voorleggen. Geeft de huurcommissie de huurder gelijk? Dan hoeft de huurder een lagere RPV of geen EPV meer te betalen aan de verhuurder.

Officiële bekendmakingen

Vragen over de Energieprestatievergoeding?

Heeft u vragen over de EPV? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Andere regelingen voor verhuurders

Service menu right