EP-Online

Meer artikelen
energielabel

EP-online.nl is het register van rechtsgeldige energielabels en/of Energie-Index voor gebouwen. Via het register kunt u op adresniveau de geregistreerde energielabels en/of Energie-Index van gebouwen raadplegen.

Een gedeelte van de informatie is publiek beschikbaar. Dit betreft de informatie over de opname en registratiedatum, het adres en de labelklasse (en eventueel de EI-klasse).

Energielabels zoeken

Energielabels kunt u op verschillende manieren zoeken:
1. U zoekt labelinformatie over een bepaald gebied
2. U zoekt één of enkele labels op adresniveau
3. U zoekt een groot aantal labels op adresniveau

1.U zoekt labelinformatie over een bepaald gebied

Cijfers over een bepaald gebied kunt u vinden op klimaatmonitor.databank.nl, onder ‘gegevens op wijk- en buurtniveau’ (zoals bij dit voorbeeld). Onder ‘niveau’ kan gekozen worden voor de buurt, wijk, gemeente of provincie.

2.U zoekt een  of enkele labels op adresniveau

Dit kan via zoekuwenergielabel.nl of via EP-online.nl, waar u de adresinformatie in kunt vullen. EP-online.nl toont ook de labelklasse voor het WWS (Woningwaarderingsstelsel, de huurpunten). Via zoekuwenergielabel of EP-online kunt u ook het afschrift van het energielabel downloaden. Het afschrift van  het energielabel (pdf-document) kunt u nooit als officiële documentatie gebruiken bij verkoop. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op www.ep-online.nl. Een papieren afschrift heeft dus geen juridische waarde.

3.U zoekt een groot aantal labels op adresniveau

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  • Maak gebruik van de webservice. Voordeel van deze webservice is dat de gegevens actueel zijn. Alle gegevens vanaf de vorige dag zijn beschikbaar. Opmerking:voor het gebruik van deze webservice is ICT-kennis noodzakelijk. De reden hiervoor is dat we alle geregistreerde energielabels alleen in één complete dataset (in één xml-bestand) kunnen aanleveren. Vanwege hun grote aantal (meer dan 1 miljoen) kan gangbare software, zoals Excel, dit niet soepel verwerken. Daarom gebruiken we een xml-formaat. De benodigde documenten vindt u onder 'Downloads'.
  • Maak gebruik van de bestanden met geregistreerde labels in Excel-formaat. Deze zijn te vinden onder Downloads. Hierin vindt u alle geregistreerde, geldige labels op adresniveau (met uitsluiting van vervallen of overschreven labels). Er is een Excel-bestand voor woningen en een Excel-bestand voor de utiliteitsbouw (vanwege de omvang betreft het woningbestand een Excel-bestand met meerdere tabbladen). In dit bestand zoekt en sorteert u zelf de gewenste adressen. De adressen staan op volgorde van postcode en huisnummer. De Excel-bestanden worden twee keer per jaar (begin januari en begin juli) geüpdatet. Voor tussentijdse mutaties is alleen de webservice (zie Maak gebruik van de webservice) beschikbaar.

Toelichting op de webservice

Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u eerst de Gebruikersverklaring te ondertekenen en te e-mailen naar RVO.nl.

Meer informatie over deze webservice staat in de Handleiding generieke webservice energielabels. Deze handleiding vindt u onder Downloads. In de handleiding verwijzen we naar de volgende twee bestanden:

  • EPBD.mutatiebestand.Service.zip
  • EPBD.Totaalbestand.Service.zip

Informatie voor softwareleveranciers

De registratie en afmelding van een energielabel verloopt geheel digitaal. U ontvangt een digitaal uitwisselingsbestand met gegevens in xml, het zogenaamde monitoringbestand. De Handleiding EPBD Register Afmeld Interface beschrijft de vorm en structuur van de xml in het monitoringbestand.

Downloads:

Service menu right