EP-Online

Meer artikelen
energielabel

EP-online.nl is het register van rechtsgeldige energielabels en/of Energie-Index voor gebouwen. Via het register kunt u op adresniveau de geregistreerde energielabels en/of Energie-Index van gebouwen raadplegen.

Een gedeelte van de informatie is publiek beschikbaar. Dit betreft de informatie over de opname en registratiedatum, het adres en de labelklasse (en eventueel de EI-klasse). Energielabels kunt u op verschillende manieren zoeken.

U zoekt een label op adresniveau

Dit kan via zoekuwenergielabel.nl of via EP-online.nl, waar u de adresinformatie in kunt vullen. EP-online.nl toont ook de labelklasse voor het WWS (Woningwaarderingsstelsel, de huurpunten). Via zoekuwenergielabel of EP-online kunt u ook het afschrift van het energielabel downloaden. Het afschrift van  het energielabel (pdf-document) kunt u nooit als officiële documentatie gebruiken bij verkoop. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op www.ep-online.nl. Een papieren afschrift heeft geen juridische waarde.

U zoekt een totaaloverzicht van labels in Nederland

Cijfers over heel Nederland staan op http://rvo.databank.nl. Deze cijfers zijn op te splitsen naar woning- en utiliteitsbouw, jaar van registratie, labelklasse, woningtype/hoofdgebruiksfunctie en bouwjaarklasse.

U zoekt labelinformatie in een bepaald gebied

Cijfers over een bepaald gebied kunt u vinden op klimaatmonitor.databank.nl, onder ‘gegevens op wijk- en buurtniveau’ (zoals bij dit voorbeeld). Onder ‘niveau’ kan gekozen worden voor de buurt, wijk, gemeente of provincie.

U zoekt een groot aantal labels op adresniveau

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  1. Maak gebruik van de webservice. Voordeel van deze webservice is dat de gegevens actueel zijn. Alle gegevens vanaf de vorige dag zijn beschikbaar. Opmerking:voor het gebruik van deze webservice is ICT-kennis noodzakelijk. De reden hiervoor is dat we alle geregistreerde energielabels alleen in één complete dataset (in één xml-bestand) kunnen aanleveren. Vanwege hun grote aantal (meer dan 1 miljoen) kan gangbare software, zoals Excel, dit niet soepel verwerken. Daarom gebruiken we een xml-formaat.
  2. Vraag een Excelbestand aan via EPBDvragen@rvo.nl. Hierin vindt u alle geregistreerde labels op adresniveau (dit betreft één Excel-bestand met meerdere tabbladen). In dit bestand zoekt en sorteert u zelf met de gewenste adressen. Het Excel-document wordt twee keer per jaar (1 januari en 1 juli) geüpdatet. Wilt u dit document opvragen? Onderteken dan eerst de Gebruikersverklaring en e-mail deze naar ons.
  3. Wilt u automatisch mutatiebestanden (datasets) ontvangen van geregistreerde labels via de webservice of een Excelbestand opvragen? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u eerst de Gebruikersverklaring te ondertekenen en te e-mailen naar EPBDvragen@rvo.nl.

Toelichting op de webservice

Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u eerst de Gebruikersverklaring te ondertekenen en te e-mailen naar RVO.nl.

Meer informatie over deze webservice staat in de Handleiding generieke webservice energielabels. Deze handleiding vindt u onder Downloads. In de handleiding verwijzen we naar de volgende twee bestanden:

  • EPBD.mutatiebestand.Service.zip
  • EPBD.Totaalbestand.Service.zip

Informatie voor softwareleveranciers

De registratie en afmelding van een energielabel verloopt geheel digitaal. U ontvangt een digitaal uitwisselingsbestand met gegevens in xml, het zgn. monitoringbestand. De Handleiding EPBD Register Afmeld Interface beschrijft de vorm en structuur van de xml in het monitoringbestand.

Downloads:

Service menu right