Installatiekeuringen

Meer artikelen
zonnepanelen

Voor verwarmingssystemen van 20 kW of groter en airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau van 12 kW of groter zorgen een regelmatige keuring en onderhoud dat deze systemen optimaal functioneren.

Dit heeft een positief effect op milieu, energiegebruik en veiligheid. De belangrijkste eisen die aan de keuringen gesteld worden vindt u hieronder.

Huidige keuringsplicht airconditioningsystemen

Vanaf 1 december 2013 is een wijziging Besluit Besluit energieprestatie gebouwen(BEG) en Regeling energieprestatie gebouwen(REG) van kracht voor keuringen van airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van meer dan 12 kilowatt(kW). De eigenaar of huurder van een gebouw dient dit systeem om de 5 jaar te laten keuren door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek.

Aircokeuring banner

De keuring omvat een beoordeling van het rendement van het airconditioningsysteem en de afmetingen in verhouding tot op de koelingsbehoeften (dimensionering) van het gebouw. Na de keuring ontvangt de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag met het resultaat van de keuring met aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie.

Afhankelijk van klasse en bouwjaar van het airconditioningssysteem is er een uiterste eerste keuringsdatum. Deze keuring voert de gecertificeerde deskundige uit. De deskundige moet in het bezit zijn van het diploma: 'EPBD-airconditioningsystemen A' en/of 'EPBD-airconditioningsystemen B'.

Op
gebouwniveau
opgesteld
vermogen
Bouwjaar van het
oudste in gebruik
zijnde
airconditioningsysteem
Uiterste keuringsdatumVereist diploma voor
uitvoeren keuring
Klasse 1
12-45 kW
ouder dan 1 december
2003
31 december 2014

Geldig diploma EPBD-A
airconditioningsysteem

of

geldig diploma
koelinstallaties
categorie I, behaald
door afleggen
van
f-gassen categorie 1
examen
in periode 2010
tot 1 december 2013

1 december 2003 tot
1 december 2008
31 december 2015
1 december 2008 tot
1 december 2013
30 juni 2016
1 december 2013 of later5 jaar vanaf de datum dat
het systeem in gebruik
is genomen

Klasse 2
45-270 kW

en

Klasse 3
> 270 kW

ouder dan 1 december
2003
30 juni 2015

Vereiste diploma's
voor uitvoeren van
keuringen klasse 1
airconditioning-
systemen

en

geldig diploma EPBD-B
airconditioning-
systemen

 

1 december 2003 tot
1 december 2008
31 december 2015
1 december 2008 tot
1 december 2013
30 juni 2016
1 december 2013 of later5 jaar vanaf de datum dat
het systeem in gebruik is
genomen

Installatie Performance Scan

Om deskundigen en gebouwbeheerders te ondersteunen bij de EPBD-keuringsverplichting van airconditioningssystemen, heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Dit is een softwareapplicatie die bestaat uit een verwarmingsmodule en koelmodule. De koelmodule van de IPS komt overeen met de inspectiemethodiek zoals vereist in de EPBD aircokeuring. Ook levert de koelmodule binnen de IPS een keuringsverslag dat overeen komt met het format zoals vereist in de regeling.

De IPS ondersteunt de deskundigen bij het keuren volgens de voorgeschreven methode. Gebouwbeheerders kunnen de IPS ook gebruiken om de effectiviteit van de verbetermaatregelen te berekenen. De IPS is daarom te koppelen aan een kosten- en batenmodel. Dit instrument is kosteloos te downloaden via Installatie Performance Scan.

Handhaving en toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met de handhaving van de voorschriften t.a.v. deze keuring van airconditioningsystemen. Zij kunnen op grond van artikel 120b van de Woningwet bij overtreding van de voorschriften, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen. Voor nader informatie over handhaving en toezicht van deze keuring zie volgende link.

Huidige keuringsplicht verwarmingssystemen

De keuring van gasgestookte verwarmingssystemen >100kW en niet-gasgestookte verwarmingssystemen >20kW is verplicht. Tijdens de keuring onderzoekt een SCIOS-gecertificeerd expert in ieder geval het opwekkingsrendement en het opgestelde vermogen ten opzichte van de warmtevraag.

Onderhoud- en servicebeurten

BrandstofNominaal vermogenPeriodieke keuring
(ten minste)
Gas20 - 100 kWvrijwillige periodieke keuring, www.ok-cv.nl
 >100 kWeenmaal per 4 jaar
Vast / vloeibaar<20 kW 
 20-100 kWeenmaal per 4 jaar
 >100 kWeenmaal per 2 jaar
 
Boven de onderste tabel staat deze alinea: “Voor gastgestookte verwarmingsinstallaties van 20 tot 100 kW (waaronder cv-ketels in woningen) is er sinds 2015 een kwalificatiesysteem voor installateurs, waarmee zij op vrijwillige basis erkend worden door de stichting OK voor Installaties. Erkende OKCV installateurs beoordelen als onderdeel van reguliere onderhoud- en servicebeurten CV-ketels en garanderen een veilig en optimaal functioneren van de CV-ketel.”

 

Meer informatie

Download:

Service menu right