Lekcontrole koelinstallaties

Meer artikelen
Koelinstallatie

Heeft uw bedrijf een of meer koelinstallaties (bijvoorbeeld een koelvitrine- of vriesinstallatie, warmtepomp of airconditioningssysteem)? Dan moet u deze periodiek laten controleren ter voorkoming van lekkages.

Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) of ozonlaagafbrekende stoffen kunnen vrijkomen bij lekkage. Wordt bij controle een defect aangetroffen, dan moet u dit meteen verhelpen. Hierna volgt een nieuwe controle.

Inzamelen en verwerken van cfk’s

Cfk’s zijn als koudemiddel verboden. Voor het inzamelen en verwerken van cfk's en halonen gelden specifieke regels uit de Inzamelingsregeling CFK en halonen.

Service menu right