Methodiek energielabel

Energielabel woningen en utiliteitsgebouwen

Aan het energielabel liggen diverse documenten ten grondslag. Dit zijn bijvoorbeeld referentiesituaties van bestaande woningen, een aantal invoerparameters, methodiek ter bepaling van het energielabel en de indeling in energielabelklassen.

Om de markt een fair level playing field te bieden en maximaal de kans geven om zelf (advies)producten te ontwikkelen rondom het energielabel en energiebesparing, stellen wij hierbij de documenten beschikbaar aan softwareontwikkelaars en energieadviseurs. Dit voorkomt dat er verschillen ontstaan in gebruikte uitgangspunten die voor de woningeigenaren kunnen leiden tot onduidelijkheid.

De aangeboden informatie is bestemd voor adviseurs en softwareontwikkelaars die eigen adviesproducten willen ontwikkelen voor het definitief energielabel.

Gebruiksvoorwaarden

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor de consument stelt de Rijksoverheid de volgende 2 gebruiksvoorwaarden aan het gebruik van onderstaande documenten. Daarbij gaat de overheid ervan uit dat de markt de informatie zorgvuldig zal inzetten.

1.    Als u woningeigenaren adviseert, dan moet u gebruikmaken van de berekeningen en uitgangspunten zoals opgenomen in de documenten. Hierdoor zijn de adviezen altijd gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, waardoor de woningeigenaar altijd eenduidige adviezen krijgt. 
2.  Als u gebruikmaakt van de informatie, verwijst u woningeigenaren voor het aanvragen van het energielabel naar de officiële internetapplicatie van de Rijksoverheid. Alleen hier worden de wettelijk verplichte energielabels aan de woningeigenaar verstrekt.

De volgende documenten worden na registratie ter beschikking gesteld (zie voor aanvraag onder 'Op de hoogte blijven'):

  • Rekenmethodiek definitief energielabel inclusief indeling energielabelklassen (versie 1.2)
  • Bijlage bij rekenmethodiek definitief energielabel (versie 1.2)
  • Achtergronddocument rekenmethodiek definitief energielabel (versie 1.2)
  • Nader Voorschrift (versie 1.0)
  • Afleiding formule referentie-energiegebruik in EI-formule (versie 1.0)
  • Tabellen met referenties inclusief labelklasse per referentie (versie 2.0)

Meer informatie?

  • Lees de veelgestelde vragen over de methodiek energielabel in de bijlage onderaan deze pagina.
  • Wilt u de bovenstaande documenten ontvangen? Vul dan het webformulier in.

Downloads:

Service menu right