Woningbouw

Meer artikelen
Woningbouw - Duurzaam Ondernemen

Aan de slag met energiebesparing in woningen en appartementen? Wij bieden u de praktijkverhalen, tools, achtergronden die u helpen bij het maken van keuzes en de uitvoering bij energiebesparing van woningen. Ook als het gaat om het vinden van subsidie.

Driekwart van het energiegebruik van huishoudens gaat op aan het verwarmen van de woning. Er ligt dus een enorm potentieel in de woningbouw voor energiebesparing. Genoeg om meteen van start te gaan.

Voor wie?

Professionals in de woningbouw kunnen bij RVO.nl terecht voor informatie rondom de verduurzaming van de woningbouw. U bent bijvoorbeeld intermediair, projectontwikkelaar, gemeente, provincie, non-profit, architect, woningcorporatie en of professionele verhuurder.

Subsidies energie besparen woningen

  1. Fonds energiebesparing huursector (FEH)
  2. Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
  3. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  4. BTW-besparingen voor werkzaamheden aan woningen
  5. Subsidie energiebesparing eigen huis

Energiebesparingsmogelijkheden per woningonderdeel

Energiebesparende renovatieconcepten voor huurwoningen

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning heeft u onder meer een EPC-berekening nodig. Het maken van een EPC-berekening van woningbouw of utiliteitsbouw kan tijdrovend zijn en is bovendien niet altijd even eenvoudig.

De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120, Energieprestatie van gebouwen. De huidige EPC-eis voor woningen is 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. Het gaat om energiebesparende én energieleverende maatregelen. De EPV is een schriftelijke overeenkomst met daarin een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder.

Voorbeelden energiezuinige en energieneutrale projecten

In de database Energiezuinig Gebouwd vindt u ruim 400 actuele voorbeelden van innovatieve, duurzame projecten in de gebouwde omgeving, van energiezuinig tot energieneutraal. U kunt in de database uw eigen selectie maken, bijvoorbeeld van zeer energiezuinige renovaties tot Nul op de Meter –woningen en woningen die aan de BENG-eisen voldoen.

Bibliotheek energiebesparing woningbouw

In onze bibliotheek vindt u ruim 70 actuele publicaties en oudere publicaties van RVO.nl over energiebesparing in de woningbouw (u kunt de zoekopdracht desgewenst verfijnen of vergroten).

Bent u een particulier?

Bent u op zoek naar achtergrondinformatie en adviezen rondom energiebesparing van uw woning, ga dan naar www.milieucentraal.nl. Als particulier kunt u bij RVO.nl terecht voor het aanvragen van subsidie voor verbeteringen aan de woning.

Downloads:

Service menu right