Energiebesparing bestaande bouw

Meer artikelen
isolatie huizen

Energiegebruik en energielasten in woningen kunnen omlaag door energiebesparende maatregelen. Veel corporaties en eigenaar-bewoners investeren dan ook in deze maatregelen.

Het gaat bijvoorbeeld om isolatie van muren en vloeren, vernieuwing van cv-ketels en zonnepanelen. Bewoners kunnen daarnaast ook veel energie besparen door verandering van gedrag. Meer informatie vindt u op het kennisuitwisselingsplatform voor energiebesparing in de gebouwde omgeving Energieplein20.

Grootschalige energiebesparing bestaande bouw

In 2012 startten door het hele land 14 projecten. Deze richten zich op grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw (blok voor blok). Bij elk van de projecten was het doel minstens 1.500 of 2.000 woningen energiezuinig te maken.

De projecten vonden vooral plaats in 2013 en 2014. 2012 was het jaar van de voorbereiding. Doel van de 14 blok-voor-blokprojecten was om in de praktijk te kijken welke mogelijkheden er zijn voor grootschalige energiebesparing van de bestaande woningvoorraad, gestart en uitgevoerd door marktpartijen samen met overheden.

Informatie en ervaringen uit de blok-voor-blokprojecten

In de database Energiebesparing bestaande bouw vindt u informatie over en ervaringen vanuit de projecten.

Bekijk ook de filmpjes over blok voor blok:

Inspelen op redenen voor maatregelen

De redenen waarom bewoners een specifieke maatregel nemen varieert per type maatregel. In het geval van spouwmuur- of buitenmuurisolatie zijn meer comfort en een lagere energierekening de belangrijkste factoren. Voor zonnepanelen (PV) zijn een lagere energierekening, het krijgen van subsidie en het opwekken van duurzame energie het belangrijkst.

De belangrijkste redenen zijn kostenbesparing (59%) en comfort (48%). Van de bewoners die hebben geïnvesteerd in een HR-ketel, investeerde 39% omdat de ketel aan vervanging toe was en 24% om het milieu te sparen. Vooral kopers van eengezinswoningen investeren in energiebesparing. Daarbij geldt hoe ouder de woning,  hoe vaker er geïnvesteerd is. Huishoudens die net in een woning zijn komen wonen investeerden 3 keer zo vaak als bewoners die er langer dan 5 jaar wonen.

Financiële belemmeringen worden het meest genoemd als ontmoedigende factoren bij het nemen van maatregelen. Daarnaast ontmoedigen ook: beperkte kennis en vaardigheden om de werkzaamheden uit te (laten) voeren, het niet kunnen vinden van betrouwbare vakmensen, rommel en overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen, en de mate waarin hulp van vrienden, familie en kennissen kan worden verwacht.

Nul op de meter

Bij een nul-op-de-meterwoning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Op  20 juni 2013 tekenden 4 bouwers en 6 woningcorporaties de deal stroomversnelling om 11.000 woningen te renoveren tot een nul-op-de-meter woning. Lees meer op Nul op de Meter.

Downloads:

Service menu right